Seitse hävitavat pattu


Mis on need seitse hävitavat pattu?
Imaam Al-Bukhari kogumikus (8. köide, hadith 840) on Abu Hurairah (raa) edastanud Prohveti (saws) sõnad: „Vältige seitset suurt hävitavat pattu.“ Inimesed küsisid: „O Jumala Sõnumitooja, mis need on?“ Ta (saws) vastas:

(1) Jumalale kaaslaste omistamine,
(2) nõiduse ja maagia praktiseerimine,
(3) elu võtmine, välja arvatud õiglasel eesmärgil (st islami seadusega kooskõlas),
(4) intressi söömine,
(5) orbude vara söömine,
(6) vaenlasele selja pööramine ja lahingupaigast võitluse ajal põgenemine ning
(7) vooruslike naiste süüdistamine, kes isegi ei mõtle millelegi, mis vooruslikkust võiks puudutada ja on head usklikud.“


Ühes teises hadithis kirjutas imaam Bukhari (8. köide, 82. raamat, hadith 802) Abdullah ibn Masudi (raa) edastusel üles järgmise: „Ma küsisin: „O Jumala Sõnumitooja, milline on suurim patt?“ Ta (saws) vastas: „Jumalale rivaalide seadmine teisi kummardades, kuigi vaid Tema on sind loonud.“ Ma küsisin: „Mis on järgmine?“ Ta (saws) vastas: „Oma lapse tapmine, kartuses, et see sinuga toitu jagab.“ Ma küsisin: „Ja mis on järgmine?“ Ta (saws) vastas: „Naabri naisega illegaalses seksuaalses vahekorras olemine.“

Nagu hadithidest näha, on nende pattude puhul tegemist kõige suuremate pattudega. Kui suudame vältida neid kõige suuremaid patte, on lootust, et Jumal meile halastab ja meie väiksemad patud andestab. Sellest on juttu ka Koraanis:

„Kui väldite suuri (patte), mis teile keelatud on, eemaldame teilt halvad teod (väikesed patud) ja lubame teil siseneda (Paradiisi) üllast sissekäigust.“ (4:31)

Nagu meie Prohvet (saws) meid on hoiatanud, ei tohiks me sooritada ühtki suurt pattu. Samas aga ei tähenda see, nagu tohiksime kõiksugu muid patte teha. Imaam Ahmad on Abdullah ibn Masudilt (raa) kirja pannud, et Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Hoiduge väikestest pattudest, sest need kogunevad seni, kuni hävitavad ta.“

Ka Jumal on meid Koraanis patu hävitavate omaduste vastu hoiatanud:
„Kuid igaüks, kes teenib halba ja kelle patt on teda hõlmanud, need on Tule kaaslased. Nad jäävad sinna igaveseks. Ja need, kes usuvad ja teevad häid tegusid, need on Paradiisi elanikud ja nad elavad seal igavesti.“ (2:81-82)
Hulk klassikalisi islami õpetlasi, nagu Abu Al-Aliyah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah ja Ar-Rabi ibn Anas on öelnud, et „patt on teda hõlmanud“ all on mõeldud suuri patte. (Tafsir Ibn Kathir, 1. köide, lk. 277 ja Tafsir Al-Qurtuby, 1. köide, lk. 289).

Ibn Kathir on nende värsside kohta öelnud: „ … kes iganes sooritab halva teo ja jääb meelega selle juurde, astub Ülestõusmispäeval ette ühegi hea teota, vaid halbade tegudega ja temast saab üks Tule kaaslastest. „Ja need, kes usuvad ja teevad häid tegusid“ tähendab, et nad usuvad Jumalasse ja Tema Sõnumitoojasse (saws) ja soovitavad häid tegusid, mis on islami seadusega kooskõlas. Nemad saavad olema Paradiisi rahva hulgas.“ (Tafsir Ibn Kathir, 1. köide, lk. 276, inglisekeelne tõlge). Imaam Al-Qurtuby on öelnud: „See värss on samuti oluline, sest näitab, et lunastuse saamiseks on kaks tingimust, mis mõlemad on ühtviisi olulised: usk ja head teod.“ (Tafsir Al-Qurtuby, 1. köide, lk. 289, inglisekeelne tõlge).
Imaam Al-Bukhari (9. köide, 93. raamat, hadith 485) on Abdullah ibn Amrilt kirja pannud järgmise: „Abu Bakr As-Siddiq ütles Prohvetile (saws): „O Jumala Sõnumitooja, õpeta mulle invokatsiooni, millega võin oma palves Jumalat paluda.“ Prohvet (saws) vastas: „Ütle: „O Jumal, ma olen tõesti oma hinge vastu eksinud ja keegi ei andesta patte peale Sinu; seega palun kingi mulle Oma andestus. Tõesti, Sa oled Andestavaim, Halastavaim.“
Koraanis seisab: „Ütle (O Muhammed): „Kui sa (tõeliselt) armastad Jumalat, järgi mind (Prohvetit)! Jumal armastab siis sind ja andestab sinu patud.“ Ja Jumal on Kõige Andestavam, Halastavam.“ (3:31)

Allikas: Street-Dawah Publications

Lugejad pidasid seda artiklit kasulikuks. Kuidas on lood teiega?