Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » LASTE KASVATAMINE » - Orvud ja hädalised  
- Orvud ja hädalised

ORBUDE JA HÄDALISTE EEST HOOLITSEMINE ISLAMIS

Allikas: http://www.alifta.net (Fatwas of Ibn Baz, Volume 14, Book of Zakah, Chapter of Voluntary Sadaqah, Caring for the orphans and needy in Islam)

 

Orvud ja puudustkannatajad omavad kõige enam õigust hoolele ja abile. Allah käsib meil Koraanis korduvalt neid toetada ja abivalmilt kohelda. Järelikult kestahes usklik peab olema orbude vastu lahke ja nende eest hoolt kandma, samuti ka hädaliste eest nende sugulaste seast. Nendel inimestel on lisaks õigust nii vabatahtlikule (sadaqa) kui kohustuslikule almuse (zakaat) rahale. Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: ,,Mina ja orvu eest hoolitseja oleme paradiisis nõnda ja ta põimis oma kaks sõrme kokku.” (Muslim, At-Tirmidhi)

See näitabki seda suurt autasu orbude eest muret kandmisel ja nendega vastutulelikult käitumisel. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: ,,Kes hoolitseb lese ja vaese eest, on nagu mu˛aahid (Allahi nimel võitleja) või tema, kes palvetab öösiti ja paastub päeviti.” (Bukhari, Muslim)

Koraanis on mitmeid värsse sellest, kuidas peaksime orbude, vaeste, teekäijate, abivajate ja omastega käituma, nagu näiteks: ,,Seega, orbu ära rõhu ning palujat ära peleta.” (93:9-10)

Termin ,,orb” tähendab kedagi, kelle isa läheb hauda enne ta murdeikka jõudmist, ent kui ta on juba sellises vanuses tema isa suremisel, siis see kirjeldus ei ole talle enam sobiv.

Orb võib olla see, kelle mõlemad vanemad on surnud ja sellisel juhul on neil veel enam õigust hoolele ja toetusele, kui neil ei ole jagusat jõukust. Siiski sellele orvule, kelle vanemad jätsid talle piisavalt vara, ei ole vaja vabatahtlikku almust, kuid samas vajavad nad siiski emotsionaalset tuge, juhtimist ja islamlikku üleskasvatust. Nad vajavad kedagi, kes juhiks nende rahaasju ja vaataks nende vara järgi. Teiselt poolt aga vaene orb tarvitseb mõlemat – tundelist ja rahalist tuge.

Allah hoiatab meid tungivalt orbude vara ebaõiglase tarbimise eest (6:152). Selle asemel, et seda ära tarvitada, on hoopis kohuseks seda arukalt hallata ja kaitsta, et selle väärtus ei langeks. Selle vara peaks investeerima tulusasse kaubandusse, kuni orb jõuab puberteediikka. Seejärel peab selle talle täielikult tagasi maksma ja iga tehingu tunnistajate ees ka selgeks tegema. Orvu vara ebaõiglaselt ja aplasti kohtlemisest peaks päris kindlasti kõrvale hoidma, sest see on üheks põhiliseks Allahi karistuse aluseks. Vaeslapse vara pruukimine ilma igasuguse seadusliku õiguseta on suurtemate pattude hulgast (4:10). Prohvetki (صلى اﷲ عليه وسلم) on seda tõsiselt tauninud ja see on asetatud seitsme suurima hävitava patu hulka. (Bukhari, Muslim)

See peaks julgustama orbude hooldajaid Allahit kartma, investeerima nende vara tulutoovasse kaubandusse ja nendega avakäsi ringi käima.

Kokkuvõttes on orbudel ja puudustkannatajatel teiste moslemite üle õigused; me peaksime neid toetama ja nende eest hoolitsema. Orvul võib olla vaga eestkostja, kes kaitseb tema vara ja kohtleb teda abivalmilt, aga rohketel vaestel pole seda luksust, et neid keegi toetaks ja nendega lahkesti ümber käiks. Seeläbi neil inimestel on veelgi enam õigust kiiduväärt käitlemisele ning sadaqa ja zakaati rahale.

Vaestele halastuse näitamine ja nende südamlikult kohtlemine on suurimad asjadest, mis viivad Allahile lähemale (2:177; 2:2). Nende vastu lahke olemine on veel lisa viljakas tegu, sest Allah hüvitab selle ja tasub õilsalt (34:39). Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: ,,Oo Aadama poeg! Kuluta ja Ma kulutan sinu peale.” (hadiith qudsi; Bukhari, Muslim)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: ,,Kaks inglit tulevad iga päev taevast alla ja üks neist lausub teisele: ,,Oo Allah! Tasu igale inimesele, kes kulutab Sinu nimel,” ja teine ingel kostab: ,,Oo Allah! Hävita iga ihnur.” (Bukhari, Muslim)

Hädaliste abiks tasku kergendamine ning nende vastu armuline ja lahke olemine on kõige enam tasustatavamad teod ning Allah lubas nendele heategijatele veel paremat suurt tasu (73:20). Sadaqat peab muidugi andma legaalsest töötasust, kuna Allah ei võta isegi datlile võrdsest mitteseaduslikust vähimatki vastu.

Orvu eestkostjal on soovitatud anda orvule parim nagu ta endalegi teeks ja tahaks. Orvu eestkostja peaks olema perfektselt innukas oma vastutuse teostamisega, et päästa end süüst ja täita ka oma usaldust.

Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: ,,Halastust ei näidata sellele, kes ei näita halastust teistele.” (Bukhari, Muslim)

,,Allahil jagub halastust nendele, kes on ise halastavad. Näidake halastust maa peal olevatele ja Ta näitab teile taevast halastust.” (At-Tirmidhi, Abu Dawud)