Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 76.-80. Duaa ja kadunukese meenutamine  
76.-80. Duaa ja kadunukese meenutamine
76) KADUNUKESE EEST PALUMINE PEALE MATUSEID

Peale matuseid Jumalalt kadunukesele andestust ja tema tegude vastuvõtmist palumine on soovitatav, kuna just värskelt hauda jõudnuna küsitletakse teda tema elu kohta. Uthman ibn Affan (رضي اﷲ عنه) ütles: „Kui Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) oli kellegi matnud, seisis ta kadunukese haua kõrval ja ütles: „Paluge oma vennale andestust ja paluge, et Jumal ta teod vastu võtaks, sest just praegu teda küsitletakse.““ (Abu Dawud, Al-Hakim)

Razin on edastanud, et kui Ali (رضي اﷲ عنه) kadunukesi mattis, ütles ta: „Oo Jumal, see on Sinu sulane, kes on nüüd Sinu külaline. Sina oled parim võõrustaja. Andesta talle ja laienda ta sissepääsu Paradiisi.“ Ibn Umar (رضي اﷲ عنهما) innustas peale matuseid Koraani 2. peatüki alguse ja lõpu retsiteerimist. (hasan – Bayhaqi)

 
77) SURNULE PEALE MATUSEID ETTE ÜTLEMINE

Shafi’i ja mõned teised suured õpetlased eelistavad peale matuseid veel haua kõrvale jääda ja surnule ette öelda, mida ta ütlema peab. Rashid ibn Saadi ja Hakim ibn Umairi kohta on edastatud, et nad ütlesid: „Peale matuseid ja inimeste lahkumist tuleks seista haua kõrvale ja kadunukesele öelda: „Oo see ja see, ütle: pole teist kummardamist väärivat jumalust peale Jumala; ma tunnistan, et pole teist kummardamist väärivat jumalust peale Jumala (kolm korda) ja Jumal on mu Isand, islam on mu usk ja Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) on mu prohvet.“ Seejärel võib lahkuda.“

 
78) PALMIOKSTE HAUALE ASETAMINE

Bukhari ja teised on Ibn Abbasilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et ta ütles: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) möödus kahest hauast ja ütles: „Neid kahte piinatakse väikeste pattude pärast. Esimene ei puhastanud peale urineerimist oma intiimpiirkonda ja teine levitas inimeste seas laimu.“ Seejärel palus Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) värsket palmioksa, murdis selle kaheks ja pani ühe poole kummalegi hauale, öeldes: „See võib karistust kergendada, kuniks need värsked püsivad.““ Al-Khattabi nõustus, et värske palmioksa hauale panemine võib karistust kergendada, kuniks oks värske on. Samas on siin tegemist Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) isikliku duaa ja õnnistusega. Al-Khattabi kohaselt ei saavuta teised palmioksaga sama, kuigi värskete palmiokste hauale asetamine on paljudes islamiriikides levinud komme.

 
79) KADUNUKESE SOLVAMISE KEELD

Surnud moslemite klatšimine, solvamine ja nende halbade tegude meenutamine ei ole lubatud. Aisha (رضي اﷲ عنها) on edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ärge rääkige surnutest halba, sest nad on juba oma ette saadetud tegude tagajärgi näinud.“ (Al-Bukhari) Ibn Umar (رضي اﷲ عنهما) on edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Mainige oma surnute häid tegusid ja varjake nende halbu tegusid.“ (Abu Dawud, At-Tirmidhi) Mis puutub aga neisse moslemitesse, kes teevad avalikult halba ja kahjustavad sellega tervet kogukonda, siis nende halbadest tegudest on lubatud rääkida, et inimesi nende eest hoiatada ja nende halva eeskuju järgimist ära hoida. Kui aga sellest enam midagi kasu pole, siis ei tohi ka surnu halbadest tegudest kõnelda.

Anas (رضي اﷲ عنه) jutustas: „Üks matuserong läks mööda ja inimesed kiitsid kadunukest. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ja nii on.“ Üks teine matuserong läks mööda ja inimesed kirusid kadunukest. Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ja nii on.“ Omar ibn Al-Khattab (رضي اﷲ عنه) küsis: „Oo Jumala Sõnumitooja, misasi on nii?“Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „See, keda te kiitsite, siseneb Paradiisi ja see, keda te kirusite, siseneb põrgutulle. Tõesti, te olete Jumala tunnistajad maa peal.““ (Al-Bukhari, Muslim)

 
80) SURNUD MITTE-MOSLEMITE NEEDMINE

Surnud mitte-moslemite needmine on lubatud, kuna Koraanis on mitmeid kohti, kus Jumal ise neab mitte-moslemeid (näiteks: 5:78, 111:1, 11:18 jt).