Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 62.-63. Matuserong  
62.-63. Matuserong

62) MATUSERONGIS OSALEMINE, SELLEGA LIITUMINE JA KIRSTU KANDMINE

Kui matuserong möödub, on soovitatav sellega liituda. Samuti on soovitatav (meestel) aidata kirstu kanda. Ibn Majah, Bayhaqi, Abu Dawud ja Tayalsi on Ibn Masudilt (رضي اﷲ عنه) edastanud, et too ütles: „Kui keegi on matuserongis ja kannab kirstu, siis on Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) sunna kohaselt soovitatav seda teha igast küljest, kuid see on vabatahtlik ja seda võib ka mitte teha.“ Ahmad on Prohvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم) edastanud, et too ütles: „Külastage haigeid ja järgnege matuserongile, sest see meenutab teile Teispoolsust.“

Sunna kohaselt on soovitatav matuserongil kiiresti liikuda. Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) on edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kiirustage kirstu kandmisega. Kui kadunuke oli jumalakartlik inimene, siis viite ta paremasse kohta; kui aga mitte, siis saate selle kaelast ära.“ Õpetlased ei poolda kirstu kandmist ratsalooma seljas. Kui surnu on juba maha maetud, siis tühja kirstu võib küll nii kanda. Thawban jutustab, et Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم) toodi matuserongi ajal ratsaloom, kuid ta keeldus sellele ronimast. Inimesed küsisid ta käest selle kohta. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Tõesti, inglid käisid matuserongis jalgsi, seega ei tahtnud ma ratsutada, samal ajal kui inglid jalgsi käisid. Kui inglid lahkusid, ronisin ma ratsule.“ (Abu Dawud, Bayhaqi).

 
63) TAUNITAVAD TEOD MATUSERONGIS

On teatud teod, mis on matuserongis käimise ajal taunitavad:

1. Valjuhäälne Koraani retsiteerimine, Jumala nime nimetamine vmt – Ibn Al-Mundhir ütles: „Me oleme Qais Ibn Abbadilt edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslastele ei meeldinud, kui matuserongis või sõjas häält tõsteti ja Kõigekõrgemat Jumalat meenutati.“

2. Tõrvikute kandmine – kuna see oli kombeks islamieelsel ajal.

3. Kui matuserongi järgija istuba maha enne, kui kadunuke on maha maetud – Bukhari on edastanud: „See, kes järgneb matuserongile, ei istu seni maha, kui kirst meeste õlul on. Kui ta maha istub, siis kästakse tal püsti tõusta.“ Bukhari on edastanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui näete matuserongi, tõuske püsti. Kes sellele järgneb, ei istu enne, kui kirst on maha pandud.“

4. Naised matustel – Umateya ütles: „Meil keelati matuserongile järgneda, kuid samas see keeld ei olnud meile kohustuslik.“