Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 5.-10. - Haige külastamisest  
5.-10. - Haige külastamisest
5. HAIGE KÜLASTAMINE

Islami etiketi juurde käib kindlasti haige moslemi külastamine, teda moرضي اﷲ عنهlselt toetamine ja kindlakstegemine, et tema eest hästi hoolitsetakse. Ibn Abbas (رضي اﷲ عنه) ütles: „Esimene külaskäik haige juurde on sunna, samas kui iga järgnev on heategu.“

Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Moslemil on kaasmoslemi üle kuus õigust.“ Prohvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم) küsiti: „Mis on need õigused, oo Jumala Sõnumitooja?“ Ta vastas: „Iga kord, kui teda kohtad, tervita teda; iga kord, kui ta sind külla kutsub, võta ta kutse vastu; iga kord, kui ta sult nõu küsib, nõusta teda; iga kord, kui ta haigeks jääb, külasta teda ja kui ta sureb, käi ta matustel.“

 
6. HAIGE KÜLASTAMISE HEA

Ibn Maja on Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) kaudu edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaühele, kes haiget moslemit külastab, ütleb taevane hüüdja: „Sa oled hea, su tee on õnnistatud ja sul on Paradiisis maja.“

Ali (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui moslem külastab hommikul haiget kaasmoslemit, siis 70 000 inglit palvetavad tema eest kuni õhtuni. Kui ta aga teda õhtul külastab, siis palvetab 70 000 inglit tema eest hommikuni. Haige külastaja saab Paradiisis selle eest tasu.“ (At-Tirmidhi)

 
7. HAIGE KÜLASTAMISE ETIKETT

On soovitatav, et haige külastaja palvetaks haige tervenemise eest ja et ta soovitaks haigel oma valu ja vaeva kannatlikult taluda. Samuti peaks külastaja rääkima häid sõnu ja olema alati heas tujus, et ka haige tuju tõsta. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui külastad haiget, anna talle lootust pikale elule. See ei hoia küll millegi eest, kuid teeb haige õnnelikuks.“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles ka: „Olgu haigus puhastuseks, kui Jumal seda tahab.“

Eelistatav on lühike ja mitte väga tihe külaskäik, välja arvatud juhul, kui haige soovib, et külastaja jääks tema juurde kauemaks ja käiks tihedamini.

 
8. NAISED KÜLASTAMAS HAIGET MEEST

Bukhari on oma رضي اﷲ عنهmatu naiste mehi külastamise osas edastanud, et Umm Aldarda külastas ühte Ansaari meestest.

Aisha (رضي اﷲ عنها) ütles: „Kui Jumala Sõnumitooja tuli Mediinasse, olid Abu Bakr ja Bilal haiged.“ Ta lisas: „Ma külastasin neid, öeldes: „Kuidas sul läheb, isa? ... Kuidas sul läheb, Bilal?“

Aisha (رضي اﷲ عنها) on ka edastanud, et kui ta isa oli palavikus, ütles ta: „Igaüks on ta perekonnast ja surm on talle lähemal kui ta oma kingapaelad.“

 
9. MOSLEM KÜLASTAMAS HAIGET MITTE-MOSLEMIT

Moslemil on lubatud külastada ka haiget mitte-moslemit. Bukhari رضي اﷲ عنهmatust võime leida peatüki pealkirjaga „Haigete ebajumalakummardajate külastamine“, milles Anasi (رضي اﷲ عنه) vahendusel on jutustatud, et üks juudist poiss, kes Prohvetit (صلى اﷲ عليه وسلم) teenis, jäi haigeks. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) külastas teda ja kutsus teda islamisse astuma ja Jumala tahtele alluma.

Bukhari jutustab ka Said ibn Mussayyabi (رضي اﷲ عنه) vahendusel, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) külastas ka oma iidolikummardajast onu tolle surivoodil.

Abu Dawud on oma رضي اﷲ عنهmatus edastanud, et Zaid ibn Alarqam ütles: „Mul oli silmahaigus ja Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) külastas mind.“

 
10. HAIGELT DUAA PALUMINE

Ibn Maja on edastanud, et Omar (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui külastad haiget, palu tal enda eest palvetada, sest tema palve on nagu inglite oma.“[1][1] St see saab kindlasti vastuse.