Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 1.-4. Haige olemisest  
1.-4. Haige olemisest
1. HAIGUS

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on meile kinnitanud, et haigus heastab halvad teod ja kustutab patud.

Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Neile, keda vaevab haigus, tahab Jumal head.“ (Bukhari, Muslim)

Abu Huraira (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui moslemit vaevab väsimus, ebamugavus, raskus, mure, kurbus, lein või haigus, isegi kui mingi okas teda torkab, kustutab Jumal tema pattusid.“ Temalt (صلى اﷲ عليه وسلم) küsiti: „Kas sellepärast, et sulle antakse kahekordne tasu?“ Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Just nii. Samamoodi, kui moslemit torkab okas või isegi midagi veel väiksemat, kustutab Jumal tema patte, nagu lehti langeb puult.““ (Bukhari, Muslim)

 
2. KANNATLIKKUS HAIGUSE AJAL

Igaüks, keda haigus vaevab, peaks kannatlik olema, sest ei ole paremat tasu kui kaebamata kannatlikkuse eest.

Suhaib ibn Sinan (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Usklike asjad on heas korras ja see käib vaid usklike kohta. Kui ta saab midagi, mis on hea, siis tänab ta Jumalat ja see on talle parim. Kui ta aga seisab vastamisi raskuste ja ebaõnnega, on ta kannatlik ja see on talle parim.“ (Muslim)

 
3. HAIGUSE ÜLE KURTMINE

Haigel on lubatud oma haiguse üle arstile või sõbrale kaevata tingimusel, et ta seda ei tee oma viha või kannatamatuse väljendamiseks.

Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Ma haigestun nagu kaks meest teie hulgast.“

Aisha (رضي اﷲ عنها) ütles Jumala Sõnumitoojale (صلى اﷲ عليه وسلم) kaevates: „Oo, mu pea!“ ja ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Mu pea ja mina!“

Haige peaks enne oma vaeva üle kaebamist Jumalat tänama. Ibn Masud (رضي اﷲ عنه) ütles: „Kui hädaldamisele eelneb tänu, siis haige ei ole hädaldaja.“ Jumalale oma häda kurtmine on lubatud. Prohvet Jaakob (عليه السلام) ütles: „Ma kurtsin oma kurbusest Jumalale.“ Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Oo Jumal, ma kurdan Sulle oma nõrkusest ...“ jne.

 

4. HAIGE SAAB KÕIGI EELNEVATE HEADE TEGUDE EEST HAIGUSE AJAL TASU

Abu Musa Al-Ashari (رضي اﷲ عنه) jutustas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui keegi jääb reisides haigeks, saab ta oma heade tegude eest tasu, nagu oleks ta terve püsielanik.“