Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 100. Hinge asupaigad  
100. Hinge asupaigad

Ibn Ul-Qayyim on sellele teemale pühendanud eraldi peatüki, milles ta tsiteerib erinevate suurte õpetlaste arvamusi hingede asupaiga kohta. Mainides kõige õigemat arvamust, seletas ta: „Öeldakse, et hingede asupaik barzakhis erineb palju. Termin barzakh tähendab seda aega, mis jääb siinse elu ja tulevase elu vahele. Öeldakse, et usklikud on hauas rahus, samal ajal kui uskmatuid piinatakse.

   1. Mõned hinged on Taevaste kõrgeimates kihtides. Siin on mõeldud prohvetite hingi. Ka prohvetitel on omad erinevad staatused, nagu on maininud Jumala Sõnumitooja (saws) oma Öisest Teekonnast rääkides.

   2. Mõned hinged võtavad roheliste linnukeste kuju ja lendavad vabalt Paradiisis ringi. Need on märtrite (mitte aga kõigi märtrite) hinged. Mõnede märtrite hingesid ei lasta Paradiisi sisse, kuna neist on maha jäänud võlgasid. Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh on edastanud, et üks mees tuli Prohveti (saws) juurde ja küsis: „Oo Jumala Sõnumitooja, mis juhtub, kui ma peaksin Jumala nimel surma saama?“ Prohvet (saws) vastas: „Sa sisened Paradiisi.“ Kui mees tõusis, et lahkuda, lisas Prohvet (saws): „Välja arvatud juhul, kui sul on võlgu maksta. Peaingel Gabriel andis mulle sellest salaja teada.“ (Ahmad, „Musnad“)

   3. Mõned neist on Paradiisivärava taga. See pärineb Prohveti (saws) ütlusest: „Ma nägin, et su sõber oli Paradiisivärava taga.“

   4. Mõned hinged on hauas kinni. See pärineb Prohveti (saws) ütlusest märtri kohta, kes oli varastanud mantli. Kui ta surma sai, ütlesid inimesed: „Õnnitlused, ta sisenes Paradiisi.“ Prohvet (saws) aga ütles: „Selle nimel, Kelle kätes on mu hing; see, mille ta varastas, lööb tema hauas ta kaelal tule lõkkele.“

   5. Mõnede hinged on Paradiisivärava juures, nagu on kirjeldatud ühes Prohveti (saws) jutustuses, mille on edastanud Ibn Abbas (raa): „Märtrite asupaigaks on roheline kuppelhoone kirka jõe ääres Paradiisiväravate lähedal. Nende moon tuleb hommikul ja õhtul Paradiisist.“ (Ahmad) See on vastupidiselt Jaafar ibn Abu Talibile, kelle käed Jumal on muutnud tiibadeks, et ta saaks vabalt Paradiisis ringi lennata, nii kuidas süda soovib.

   6. Mõned hinged visatakse auku või ahju koos teiste abielueelses seksuaalvahekorras olnute, abielurikkujate ja litsidega. Teised hinged elutsevad verejõgedes, seal ringi ulpides ja kive alla neelates. Õnnelikud ja õnnetud hinged ei ole samas kohas. Mõned hinged jõuavad Taevaste kõrgeimatele tasanditele, samal ajal kui teised ei saa maalt kõrgemale tõusta.

Kui Prohveti (saws) jutustusi sellel teemal tähelepanelikult lugeda ja nende üle mõtiskleda, võib lihtsalt leida selleks põhjuse. Siin ei ole mingit vastuolu – kõik need jutustused on autentsed ja toetavad üksteist. Oluline on hinge mõista, selle tuumast ja seda juhtivatest seadustest aru saada. Hing on kehast väga erinev. See võib üheaegselt olla Paradiisis, kuid ka ühenduses haua ja selles lebava kehaga. Hingel on kõige lihtsam liikuda, asukohta muuta, tõusta ja langeda.

Terve oma elu jooksul käib hing läbi mitmed erinevad asupaigad, millest iga järgnev on olulisem kui eelmine:

   1. Esimene hinge asupaik on emaüsk, mis on piiratud, pressiv, eraldav ja milles on kolm kihti pimedust.

   2. Teine hinge asupaik on siinne maailm, kus hing kasvab, areneb, teeb head või halba ja kogub eelseisvaks eluks õnnistust või needust.

   3. Kolmas hinge asupaik on barzakh, mis on laiem ja ruumikam kui siinse elu asupaik.

   4. Neljas hinge asupaik on kas Paradiis või Põrgu. See jääb ka hingele viimaseks asupaigaks, millele enam midagi ei järgne. Jumala käsul käib iga hing läbi kõik need asupaigad, kuni jõuab viimasesse, mis tema jaoks on loodud. Hingele on antud võime teha neid tegusid, mis ta valib, et jõuda sinna, kuhu ta viimaks läbi nende tegude jõuab.

Igas asupaigas on hingel oma kindel ja eriline staatus ja positsioon. Igaüks, kes seda mõistab ja hindab, tunnistab sellega, et ei ole teist kummardamist väärivat jumalust peale Jumala, kellel ei ole kaaslasi. Vaid Temale kuulub võim, ülistus ja kõik, mis on hea. Kõik jääb lõpuks tema otsustada. Tal on absoluutne võim, vägi, au, tarkus ja perfektsus. Teda võib tunda läbi Tema truude prohvetite õpetuse.