Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Seadused seoses surmaga » 24. Mida teha, kui keegi sureb?  
24. Mida teha, kui keegi sureb?
1. INNUSTAGE SURIJAT ŠAHAADAT LAUSUMA:

Abu Said Al-Khudi (raa) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Viibake oma surijaile, et nad ütleksid, et ei ole teist kummardamist väärivat jumalust peale Jumala.“ (Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi) Muadh ibn Jabal (raa) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Need, kelle viimasteks sõnadeks on „Ei ole teist kummardamist väärivat jumalust peale Jumala“, sisenevad Paradiisi.“ (Abu Dawud) Kui surija ei ole võimeline rääkima, tuleb kasutada viipamist. Kui ta aga on võimeline rääkima, siis pole viipamine vajalik. Kui surija ei ole võimeline enam millestki aru saama, siis pole ka viipamisest kasu. Kui ta aga lihtsalt ei ole võimeline rääkima, võib ta seda iseendas öelda. Õpetlased on öelnud, et surijale tuleks viibata, et ta usutunnistuse ütleks, kuni ta seda teeb. Kui ta on seda juba teinud, pole mõtet enam talle peale käia, sest vastasel juhul võib see teda väsitada ja ta võib midagi halba öelda. Tuleks jälgida, et usutunnistus jääks viimaseks asjaks, mis surija ütleb.

2. SURIJA TULEKS PANNA NÄOGA QIBLA SUUNAS:

Abu Qatada (raa) jutustas, et Prohvet (saws) küsis peale Mediinasse jõudmist Al-Bara ibn Marufi kohta. Talle öeldi: „Ta suri ja jättis kolmandiku oma rahast sulle ja tahtis surres näoga qibla suunas olla. Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Ta jäi oma kaasasündinud olemusele truuks. Ma tagastan kolmandiku tema varast ta lastele.“ Seejärel läks Prohvet (saws) tema eest palvetama ja paluma, öeldes: „Oo Jumal, andesta talle, ole talle armuline ja lase tal Paradiisi siseneda. Sa oled nii teinud.“ Ahmed on edastanud, et Prohveti (saws) tütar Fatima (rah) lebas surres näoga qibla suunas, oma paremal küljel. See on Prohveti (saws) soovitatud magamisasend. Sellesse asendisse tuleks asetada ka hauas surnukeha.

3. KORAANI PEATÜKI „YASIIN“ (36) RETSITEERIMINE:

Seda on edastanud nii Ahmed, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim kui ka Ibn Hibban. Kaks viimast kategoriseerisid selle autentseks Makel ibn Yasari (raa) ütluse järgi, mille kohaselt Jumala Sõnumitooja (saws) ütles: „Suurat ul-baqara (2. peatükk) on Püha Koraani tuum. Sealses värsis (255) seisab: „Jumal – ei ole jumalust peale Tema, Igavese, (kõige eksisteeriva) Alalhoidja.“ See pärineb Jumaliku Trooni alt, seega on see lisatud suurat ul-baqara värssidele. Suurat yasiin (36. peatükk) on Püha Koraani süda. Igaüks, kes seda retsiteerib, saab Jumala andestuse osaliseks, seega lugege seda surnutele.“

4. SURNU SILMADE SULGEMINE:

Jumala Sõnumitooja (saws) astus Abu Salama juurde sisse. Tolle silmad olid pärani lahti, tühjad, surnud pilguga. Prohvet (saws) sulges surnu silmad ja ütles: „Kui hing välja võetakse, siis silmad järgnevad sellele.“ (Muslim)

5. SURNU KINNI KATMINE JA SUUDLEMINE:

Aisha (raa) ütles, et kui Jumala Sõnumitooja (saws) suri, kaeti ta ühe riidetükiga kinni. (Bukhari, Muslim) Õpetlased on surnu suudlemise küsimuses üksmeelel, kuna Jumala Sõnumitooja (saws) suudles surnult Uthman ibn Madhuni ja Abu Bakr (raa) suudles Jumala Sõnumitoojat (saws) silmade vahele, kui too oli surnud ja ütles: „Oo mu prohvet! Oo mu sõber!“

6. PEALE SPETSIALISTI SURMA KINNITAMIST OTSEKOHE SURNU MATMISEKS ETTEVALMISTAMINE:

Surma peaks kinnitama usaldusväärne moslemist arst või keegi muu taoline. Surnu eest vastutav perekonnaliige peaks kiirelt laskma ta pesta, sisse mähkida ja matta, enne kui ta muutuma hakkab. Alhusain ibn Wahawh edastas, et Talha ibn Al-Bara oli haigeks jäänud, Prohvet (saws) külastas teda ja ütles: „Ma näen, et Talha on suremas. Teatage mulle ta surmast ja kiirustage tema matustega. Moslem ei tohiks peale surma oma perekonna juurde jääda.“ (Abu Dawud)

7. SURNU VÕLGADE KLAARIMINE:

Abu Huraira (raa) jutustas, et Prohvet (saws) ütles: „Moslemi hing jääb seniks ootele, kui ta võlad on klaaritud.“ (Ahmad, Ibn Maja, At-Tirmidhi) Teisisõnu, moslemi kohtuotsust sellest, kas ta läheb Paradiisi või Põrgusse, ei avaldata enne, kui ta võlad on kõik makstud või lahenenud. Juhul kui sureb võlgades inimene, kellel oli siiras kavatsus oma võlad maksta, kuid selleks puudus raha, klaarib selle surnu eest kindla jutustuse kohalselt võlad Kõigekõrgem ise. Prohvet (saws) hoidus nendele matusepalvet tegemast, kes olid võlgu. Kui Jumal andis talle läbi vallutuse vara või maad, siis maksis ta nende inimeste võlad ja sooritas nende jaoks matusepalve. Prohvet (saws) ütles: „Ma olen usklikele lähem kui nad ise.“ (Bukhari) Kes aga sureb, jättes endast maha raha või vara, selle võlad peavad tema järeltulijad tasuma.

8. LÄHEDASE SURMA PUHUL JUMALA PALUMINE:

Umm Salama (rah) ütles: „Ma kuulsin Jumala Sõnumitoojat (saws) ütlemas: „Kui Jumala sulane kogeb ebaõnne ja ütleb: „Tõesti, me kuulume Jumalale ja tõepoolest Tema juurde me naaseme. Oo Jumal, tasu mulle mu ebaõnne eest ja vaheta see minu jaoks millegi parema vastu,“ siis Jumal võtab selle palve vastu ja tasub talle tema ebaõnne eest.“ Umm Salama (rah) lisas: „Kui Abu Salama suri, ütlesin ma, mida Jumala Sõnumitooja (saws) käskis mul öelda ja Jumal andis mulle kellegi parema (meheks) kui tema – Prohveti (saws) enda.“ (Ahmad, Muslim)