Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » SURM » Põrgu ja Paradiis  
Põrgu ja Paradiis
Raamatuke, mida käes hoiad, on lühikirjeldus sellest, mis maailma ja selle elanikke prohvetite ettekuulutuse järgi ees ootab.
Raamatu sisu on teadlikult valitud nõnda, et see nii täpselt ja lühidalt kui võimalik edasi annaks, mis toimub Viimsel Kohtupäeval, enne ja peale seda. Kõige selle kohta on lugematuil arvul Koraani värsse ja Prohvet Muhammedi (صلى اﷲ عليه وسلم)[1] jutustusi, nagu ka tõendusmaterjali loodusest enesest.
Et Teispoolsuses juhtuvat selgitada, seostatakse maise elu peatükis praegune elu eelolevaga. Järgneb elu lõpp – surm. Peale seda räägib raamat kogu loodu lõpust – Viimsest Tunnist – , seejärel aga uuest loomisest – ülestõusmisest. Maise elu tagajärgedest jutustab meile peatükk kohtumõistmisest, millele järgneb lõplik otsus, mille tagajärel veedavad inimesed igavese elu kas Põrgus või Paradiisis.
Lugejatele, kes selle teose esmakordselt kätte võtavad, võib kogu sisu fataalne tunduda. Siiski ei tohiks see halvavalt mõjuda, pigem tuleks seda vaadelda kui teoreetilist õpetust. Paljudes religioonides on surma, maailmalõpu ja Viimse Kohtupäeva kohta sama teooria. Ka ei tohiks olla võõras maiste tegude tagajärje osa. Miljonid inimesed maailmas usuvad sama ja enamusele on islami kirjeldus toimuvast vastuvõetav ning loogiline.
Lugupeetud lugeja, nüüd on sinu kord õppida midagi uut või korrata tuntut ja vana, sest sissejuhatus on lõpukorral. Andku Jumal meile andeks me patud ja suunaku meid paremuse poole.

Allikas: Abu Seyfullah raamat "Põrgu ja Paradiis"


[1] salla llaahu aleihi wa sallam - Jumala rahu ja õnnistus olgu temaga; lisatakse Prohvet Muhammedist rääkides.