Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » ABIELU SEADUSED » Abielusuhted  
Abielusuhted

Meestel on kohustus oma naisi hästi kohelda ja naistel on kohustus oma mehi hästi kohalda. Samas on teatud asjad, mis on meestele kohustuslikud ja teatud asjad, mis on naistele kohustuslikud.

Naise suurim kohustus mehe suhtes on vahekord – igal hetkel päeval või öösel, välja arvatud juhul kui naine on parasjagu tegemas mingit usulist toimingut, mis on talle kohustuslik (palve, paast jne). Prohvet (saws) ütles, et isegi kui naine on kaamlil või teeb süüa, peaks ta oma mehe kutset järgima.

Suurim õigus abielu annulleerimiseks on siis, kui naine ei anna mehele tema õigust vahekorrale.

Teine suurim õigus mehe õigustest on, et naine ei lähe välja ilma mehe loata.

Naise suurim õigus on, et mees peab tema eest majanduslikult hoolitsema – riided, toit, voodi, majapidamine. Kui mees seda ei tee, on ta patune. Mees ei tohi naiselt midagi nõuda, vaid peab majanduslikult kõik ise naisele kindlustama.

Ka on naise õiguseks, et tema mees on tema suhtes ghujuur – uhke, kaitsepositsioonis ja armukade. Mehe õigus on kontrollida, kas naine läheb korraliult kaetult välja. Tänapäeval on vastupidi – kui mehele tehakse kompliment tema naise kohta, siis mees võtab seda komplimendina endale. Dajjuuf (st keegi, kes ei ole ghujuur) ei lähe Paradiisi.

Kas naine on kohustatud oma mehele süüa tegema ja tema eest igapäevaselt hoolitsema? Õpetlased on selles suhtes eriarvamusel. Õige arvamus on, et see oleneb palju kohalikust kultuurist ja naise staatusest. Prohvet (saws) naised hoolitsesid tema eest, kuid Prohvet (saws) ka ise hoolitses enda ja oma pere eest. Prohveti (saws) tütar Fatima (raa) tegi nii palju kodutöid, et ta oli sellest füüsiliselt märgistatud, kuid Prohvet (saws) ei andnud talle orja.

Kui naine on üles kasvanud vaid teenijatega, siis on mehe kohustuseks talle ka teenijad muretseda. Kui ta aga on harjunud ise kodus tööd tegema, siis ei ole ta mehel kohustust talle teenijat muretseda.

Kui mehel on mitu naist, peab ta neid ajalises ja rahalises mõttes võrdselt kohtlema, kuid mitte armastuse ja vahekordade arvu poolest.

Koraanis on kirjas: „Te ei suuda kunagi naiste suhtes täiuslikult õiglased olla, isegi kui seda väga soovite, seega ärge kalduge liialt ühe poole, jättes teise (abielu ja lahutuse vahele) rippu. Ja kui te olete õiglased ja teete seda, mis on õige ja olete jumalakartlikud hoidudes sellest, mis on vale, siis Jumal on Andestav, Halastavaim.“ (4:129).

Naine võib samas vabatahtlikult oma ajast teisele naisele anda. Näiteks Prohveti (saws) naine Sauda (raa) andis oma päeva Aishale (raa), sest ütles, et on vana ja ei vaja seda, mida noored vajavad. Mehed peavad kindlasti meeles pidama, et kui on teise naise päev, ei tohi nad esimesega vahekorras olla ja kui on, siis karistuseks peab minema ja olema vahekorras ka teisega, et tema õigusi ei oleks kärbitud.

Nagu mehel on õigus vahekorras olla, on ka naisel õigus oma mehelt vahekorda nõuda. Nii nagu naine kaitseb oma meest zina eest, peab ka mees oma naist zina eest kaitsma. Kui mees ei ole pikalt (õpetlased on täpse ajal suhtes eriarvamusel) oma naisega vahekorras olnud, võib naine minna kohtusse ja kohtunik võib abielu annulleerida.

Vahekord on lubatud igal ajal, välja arvatud siis, kui on menstruatsioon, sünnitusjärgne veritsus ja keelatud on ka anaalsuhted. Kui mees on oma naisega menstruatsiooni ajal vahekorras, peab ta selle eest almust andma; menstruatsiooni alguses 1 dirhami ja lõpus pool dirhamit (kuna alguses on end lihtsam tagasi hoida kui lõpus).

Oraalseks on ebasoovitatav. Selle kohta islami seadus vaikib ja üldise reegli kohaselt kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud, kuid samas on seemnevedelik nääžis (ebapuhas) ja seda ei tohiks seega suhu võtta – see on makruuh (ebasoovitatav).

Enamik õpetlasi ütleb, et ei tohi üksteise intiimpiirkonda vaadata, aga hadith, kus sellest juttu on, ei ole autentne, seega võib.