Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Kas islam lubab naisi peksta?  
Kas islam lubab naisi peksta?

Maailmas on palju selliseid mehi, ka moslemite hulgas, kes oma naisi peksavad. Mõned moslemitest abikaasad, kes on vägivaldsed, ütlevad, et Koraan – täpsemalt suura 4 värss 34 – annab neile loa oma naise peksmiseks. Kas see on tõesti nii?

Selle värsi üle on palju diskuteeritud ja väga suur hulk moslemid mõistavad seda oma puudulike teadmiste tõttu valesti. Et selle värsi tähendust tõeliselt mõista, tuleb seda vaadelda selle kontekstis, mitte aga analüüsida vaid konkreetseid sõnu.

 

Selle teema kohta on sõna võtnud näiteks Põhja-Ameerika Islamiühenduse endine president dr. Muzammil H. Siddiqi. Ta ütles:

„Vastavalt Koraanile peaks mehe ja naise suhe püsima vastastikusel armastusel ja lahkusel. Jumal on öelnud: Ja üks Tema märkidest on, et Ta lõi teile teist endist kaasad, et võiksite neist lohutust leida ja Ta lõi teie vahele südamlikkuse ja halastuse. Kindlasti on selles märgid inimeste jaoks, kes mõtisklevad.(30:21).

Püha Koraan innustab mehi oma naisi lahkelt kohtlema. Jumal on Koraanis öelnud: „Oo teie, kes te usute, teil ei ole õigust naisi vastu (nende) tahtmist pärida. Ja ärge tekitage neile probleeme, et tagasi võtta, mis olete neile andnud, välja arvatud juhul, kui nad panevad toime selge ebamoraalsuse. Ja elage nendega lahkuses, sest kui te neid ei salli, siis võib-olla ei salli te midagi, millesse Jumal on pannud palju head.“ (4:19)

On väga oluline, et naine austaks kodus mehe autoriteeti. Mees on pere pea ja naine peab sellega arvestama. Samas peaks mees oma autoriteeti naise suhtes kasutama lahkelt ja austavalt. Kui nende vahel tüli tekib, peab selle rahumeelselt lahendama. Kui abikaasad omavahel tüli lahendada ei suuda, peaksid nad vanemate, teiste lugupeetud pereliikmete ja sõpradega nõu pidama.

Kuigi mehel on õigus mõnikord naist distsiplineerida, et tema halba käitumist korrigeerida, tohib seda teha vaid äärmuslikes olukordades, kui miski muu enam ei aita. Kui aga on kahtlus, et see võib suhte veelgi teravamaks muuta või peret lõhestada, tuleks seda absoluutselt vältida.

Koraan on selles suhtes väga selge. Jumal on öelnud: „Mehed on naiste eest vastutavad sellega, mis Jumal on ühele teise üle andnud ja mis nad oma varast kulutavad. Seega on õiglased naised vagalt sõnakuulelikud, hoides (abikaasa) eemalolekul seda, mida Jumal neil hoida käsib (st abikaasa vara ja oma vooruslikkust). Mis puutub aga neisse (naistesse), kelle puhul kardate (teil on põhjust karta) halba käitumist, siis hoiatage neid, hüljake nad voodis ning lööge neid. Kuid kui nad sõna kuulavad (st jätavad oma häbiväärse käitumise), ärge otsige nende vastu abinõu. Tõesti, Jumal on Kõrgeim, Suurim. Ja kui kardate nende kahe vahel erimeelsust, saatke vahendaja mehe perekonnast ja vahendaja naise perekonnast. Kui nad soovivad lepitust, siis Jumal lahendab selle nende vahel. Tõesti, Jumal on Teadja ja Kursis. (4:34-35)

Oluline on teema lõpuni lugeda. Kunagi ei tohi võtta vaid omale sobivat värsi või teema osa ja seda siis vastavalt oma suvale interpreteerida. See värss ei luba vägivalda ega vaata sellele isegi mitte läbi sõrmede. See juhendab meid, kuidas delikaatsetes perekondlikes situatsioonidse targalt ja hoolikalt käituda. Kuigi värsis on kasutatud sõna lööma ei tähenda see siin siiski füüsilist väärkohtlemist. Prohvet (saws) seletas selle lahti kui kerge müks või kui löök, mis ei jäta märki (dharban ghaira mubarrih). Ta ütles ka, et nägu tuleb kindlasti vältida. Osad õpetlased seletavad, et see on kerge löök siwak'i (hambapuhastuse puu) oksakesega.

Prohvet (saws) innustas oma kaaslasi isegi seda meedet mitte kasutama. Ta ise ei löönud iialgi ühtki naist ja tal oli kombeks öelda, et parimad mehed on need, kes oma naisi ei löö. Ühes hadith'is väljendab ta oma äärmist vastumeelsust sellise käitumise suhtes, öeldes: „Kuidas võib keegi teist oma naist peksta, nagu kaamlitäkku ja seejärel temasse minna (st naisega magada)?“ (Al-Bukhari 8/68)

Samuti on äärmiselt oluline märkida, et värsis mainitud n-ö kerget lööki ei tohi tavaliste probleemide lahendamiseks kasutada. Tegemist peab olema väga tõsise situatsiooniga, kus naine on väga ebamoraalselt käitunud ja tema noomimine ja voodis hülgamine ei ole mingit tulemust andnud. Kui taoline karistus võib olukorda parandada ja abielu päästa, siis on see lubatud. Vastasel juhul mitte.

 

Halifaxis Nova Scotias Kanadas asuva Saint Mary Ülikooli professor dr. Jamal Badawi lisab eelnevale: „Kui probleem seisneb naise käitumises, on mehel õigus teda veenda ja mõistlikkusele kutsuda. Reeglina sellest täiesti piisab. Neil juhtudel aga, kui see probleemi ei lahenda, võib mees oma rahulolematust mõnel teisel rahumeelsel viisil väljendada, näiteks naisest eraldi voodis magades. Siiski on juhtumeid, kus naine ei ole nõus oma halbadest kommetest loobuma, näidates samal ajal oma mehe suhtes üles vaid põlgust ning jättes täitmata oma abielukohustused. Sellisel juhul võib mees abielu päästmiseks kasutada ka muid meetmeid, mida täpsemalt võiks kirjeldada kui õrna lööki naise kehale, kuid mitte iialgi näkku. Kuna see löök on tõesti õrn, pigem müks, on tegemist vaid sümboolse meetmega, mis peaks naisele mõjuma äratuskellana, ja mitte füüsilise karistusega.

Isegi kõige hullemal juhul piiritletakse seda karistust järgnevalt:

1) Tegemist peab olema väga suure erandiga, kui reegliks on siiski vastastikune austus, lahkus ja hea kohtlemine. Koraani ja hadith'ide kohaselt võib seda meedet kasutada naisepoolse lodeva käitumise või äärmiselt põikpäiselt ja pidevalt abikaasa mõistlike palvete eiramise puhul. Kuid isegi neil puhkudel tuleks kõigepealt kasutada veenmist.

2) Prohveti (saws) sunna kohaselt on keelatud ükskõik keda näkku lüüa, füüsiliselt vigastada või isegi lihtsalt karmilt kohelda. Hadith'is on kirjas kerge müks või löök, mis ei jäta märki (dharban ghayra mubarrih), mida varajased õpetlased interpreteerisid kui sümboolset siwak'ioksa kasutust. See löök ei tohi kehale jätta mingit jälge.

3) Luba äärmistel juhtudel taolist sümboolset lööki kasutada on antud vaid selleks, et väljendada olukorra tõsidust ja taoline käitumine ei ole mingil juhul soositav. Mitmete hadith'ide kohaselt laitis Prohvet (saws) taolise meetme tarvitamist. Ta ütles näiteks:

„Ärge pekske Jumala naissoost sulaseid.“

„Mõned (naised) külastasid minu perekonda, kurtes oma abikaasade üle (et nood peksavad neid). Need (mehed) ei ole parimad teie hulgast!“

„Kuidas võib keegi teist oma naist peksta nagu kaamlitäkku ja seejärel temasse minna (st naisega magada)?“

4) Õige moslem järgib igal võimalikult viisil Prohveti (saws) sunnat. Parim näide meile on Prohvet (saws) ise, kes iialgi üheski olukorras seda meedet ei kasutanud.

5) Islami õpetused on universaalsed. Need vastavad erinevate aegade, kultuuride ja olukordade vajadustele. Mõned meetmed võivad teatud olukordades, kultuurides või teatud isikutega toimida, samas teistele mingit mõju avaldamata. Midagi, mis on lubatud, ei pruugi samal ajal olla ei kohustuslik, soovitatav ega ka keelatud.

6) Ühegi moslemi sooritatud väärkohtlemises, julmuses, perekonnavägivallas või muudes kohutavates tegudes ei saa kunagi süüdistada Koraani ja sunnat. Nendes üleastumistes tuleb süüdistada vaid konkreetseid isikuid, kuna nad vaid räägivad islamist ja väärtõlgendavad seda, samal ajal ise tõelisest islamist väga kaugele jäädes.

 

Allikas: http://www.muslimaccess.com/articles/Women/wife_beating.asp