Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Palverännak - HADŽ » Dhu l-hižža 10 esimest päeva  
Dhu l-hižža 10 esimest päeva

● Ibn Abbas (raa) andis edasi, et Prohvet (saws) oli öelnud: „Ei ole paremaid tegusid kui need, mis on korda saadetud nendel kümnel päeval.” Kaaslased küsisid: „Isegi mitte džihaad?” Muhammed (saws) vastas: „Isegi mitte džihaad, välja arvatud mehe puhul, kes lahkub kodunt, riskeerib oma elu ja varaga ning naaseb tühjade kätega Isanda nimel.” (Al-Bukhari)

● Neil päevil on kõigil soovitatav püüda rohkem palvetada, Jumalat meenutada (dhikr), perega suhelda, almust anda, head soovitada ja halba keelata.

● Ibn Omar (raa) ütles: „Ei ole Jumala juures olulisemaid päevi, millede teod oleksid Ta poolt rohkem armastatud, kui need kümme päeva. Seega korrake neil päevadel „allaahu akbar”, „lää ilääha illallaah” ja „älhämdulillääh”." (At-Tabaraniy – „Mu’jam Al-Kabīr”)

● Ibn Omar (raa) ja Abu Huraira (raa) käisid neil kümnel päeval turul ja kordasid: „allaahu akbar” ja inimesed kordasid nende järgi (igaüks omaette).” (Al-Bukhari)

● Neil päevil tuleks pühendada end ka paastule - Prohvet Muhammedi (saws) naised on edastanud, et Prohvet (saws) paastus 9 esimest dhu-l-hižža päeva, ašura päeval ja kolmel kuu (keskmisel) päeval.” (Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nassa’yy)

● Arafati päeva (9. dhu-l-hižža päev) paast on väga soovitatavaks sunnaks neile, kes ise palverännakul ei ole. Prohvet (saws) on öelnud: „Looda Jumalalt tasu, et see paast kustutaks su möödunud ja tulevase aasta patud.”  (Muslim)

● Abu Hurayra (raa) on edastanud, et Prohvet (saws) on öelnud: „Omra kustutab selle ja eelmise omra vahelised patud ja Jumala poolt vastu võetud hadž ei anna muud tasu kui paradiisi.” (Al-Bukhari, Muslim)