Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Algajad » ÕPIN TUNDMA ISLAMIT » Mis on sunna?  
Mis on sunna?

Lisaks on ka sunna – Prohvet Muhammedi (saws) teod ja eluviis, mis on teiseks juhiseks moslemitele. Sunna koosneb hadith'idest, mis on usaldusväärselt edasi antud teated selle kohta, mida Prohvet (saws) ütles, tegi, heaks kiitis, maha laitis jne.

Usk sunnasse on osa islamist, kuna Prohvetil (saws) ei olnud õigust millegi suhtes omast tahtmisest midagi öelda, kõik oli Jumala poolt määratud. Kord vihahoos kuulutas Prohvet (saws), et ta ei söö enam iial mett. Seepeale tuli talle kohe ilmutus Jumalalt, mis ütles, et tal ei ole õigus endale keelata midagi legaalset, kuna tema järgi hakkavad seda asja illegaalseks pidama kõik moslemid. Seega – kuna Prohvet (saws) on kõigi moslemite eeskuju, ei tohtinud ta midagi teha, mis oleks haraam (keelatud, illegaalne), ega tohtinud endale ka keelata midagi, mis on halaal (lubatud, legaalne).