Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Palverännak - HADŽ » Ettevalmistused palverännakuks  
Ettevalmistused palverännakuks

Pilt Kaabast

Hadž on Viimse Päeva eelvaatus! Seal on palav, seal on raske, seal on rahvas koos kui kilud karbis, ja ometi on neil, kes tõesti on tulnud Isanda pärast ja vaid Tema nimel, tunduvalt lihtsam kui teistel. Viimne Päev kestab 50 000 püha aastat. Kõik inimesed on alasti, püsti, pole ruumi hingatagi. Sel päeval on kõige armunumadki suurimad vaenlased, kuna kõik mõtlevad, kuidas saaks vaid teha nii, et see kõik kord lõpeks. Igaüks jookseb ära oma lihase ema eest, et vaid pääseks piinast. Hadž on nagu eelmäng Viimsele Päevale – kõik trügivad, pole ruumi, pole õhku, kõik püüdlevad korraga sama eesmärgi poole.

● Hadž on üks pikk ja pidev tawaaf.

● Saudi Araabias võib kõrbekliima tõttu olla õhtul päris külm.

● Viisa eest küsitud raha läheb ülalpidamiseks kohapeal (ventilatsioon, vesi, elekter, bussid, haigekassa jne.).

● Enne minekut tuleks end kindlasti lasta vaktsineerida.

● Süüa pole mõtet kaasa võtta, Saudi Araabias on toit väga odav.

● Kaasa tuleks võtta vaid paar komplekti riideid.

● Kui abikaasa ei luba naist palverännakule minna, siis on naisel õigus minna koos isa või vennaga, see ei ole patt. Mehel ei ole õigus keelata naist täitmast tema religioosseid kohustusi, kui naisel selleks vähegi võimalust on.

● Kui ei ole piisavalt raha, et palverännakule minna, ei ole see kohustuslik. Niipea, kui selleks aga võimalus avaneb, muutub see absoluutseks kohustuseks nagu iga teine viiest islami tugisambast.

IHRAAM ehk rituaalne puhtus

Ihraam ei ole riietus, riietus on siin vaid aksessuaar. Ihraam on nija (kavatsus) sooritada palverännak ning hingelise puhtuse seisund selle sooritamiseks.

● Enne kodust lennuväljale minemist tuleks teha al-ghusl ehk suur puhastus mõttega, et see on ihraami jaoks, mis algab lennukis. Sunna kohaselt peaks end ka kaenla alt kitkuma ja kubemepiirkonnast raseerima. Võib ka enne nijat küüsi lõigata ja mehed võivad panna peale lõhna (Al-Bukhari 1539). Ka ihraami riided võib juba kodus selga panna.

● Meeste ihraami riietuseks on kaks lina: üks neist (istudes vähemalt põlvini) pannakse ümber alakeha, teine õlgadele. Riie ei tohi olla siidist, vaid peab olema midagi väga tavalist. Parem oleks kasutada mõnda paksemat riiet (nagu käterätik), mis higi hästi endasse tõmbaks. Ka ei tohi mehed ihraami riietuseks kanda midagi, mis oleks kokku õmmeldud, või siis näiteks alussärki, mütsi või sokke. Kui kõik palverändurid kannavad ühesuguseid valgeid linu keha ümber, on see suur sümbol, et me kõik oleme Jumala ees võrdsed, olgu siis meie majanduslik, poliitiline või sotsiaalne staatus milline tahes.

● Naised võivad ihraami riietusena kanda, mida nad iganes islami seaduse raames soovivad. Soovitatav on siiski jääda võimalikult tagasihoidlikuks. Naiste kohta kokkuõmmeldud riiete keeld ei kehti. Nad ei tohi aga palverännaku ajal kanda kindaid ega spetsiaalseid näokatteid. (Nägu ja käsi võib  mitte-mahram meeste juuresolekul katta mõne muu riide, näiteks varrukaga, ja nende meeste lahkumisel see riie jälle kõrvaldada.)

MIQAAT ehk ihraami piir

Miqaati on kahte liiki:

Aja miqaatIhraami seisundit on võimalik võtta kas šawalikuus, dhu-l-qadaas või dhu-l-hižžas, seega on võimalik Mekasse minna juba kaks kuud enne palverännaku aega ja seal oodata. Kohale jõudes võib ihraami seisundist väljuda ja uuesti ihraami võtta alles dhu-l-hižža 8. päeval.

Koha miqaat – tegemist on piiriga, millest üle minnes tuleb võtta ihraam. Kui see piir on ületatud ja ihraami võetud ei ole, tuleb piirile tagasi minna. Kui see on võimatu (näiteks lennukis), tuleb maksta fidja[1], milleks on üks ohverdatud lammas, mis tuleb anda Meka vaestele.

● Lennukis teatatakse, millal peab igaüks kuulutama end ihraami seisundisse. Kui enne seda on vaja uuesti teha wudu, ei tohi selleks kulutada liialt palju vett ega aega, tuleb arvestada ka teistega.

● Kui öeldakse, et nüüd ollakse miqaatil (piiril), siis tuleb tõsta parem käsi ja öelda:

1. Tamattu‛ puhul – esimesel ihraami võtmisel „Läbbäik allahumma umra.“ („Siin ma olen, oo Jumal, omra jaoks.“) ja teisel „Läbbäik allahumma häžž.“ („Siin ma olen, oo Jumal, hadži jaoks.“)

2. Qiraani puhul – „Läbbäik allahumma umratan wa häžž.“ („Siin ma olen, oo Jumal, omra ja hadži jaoks.“)

3. Ifraadi puhul – „Läbbäik allahumma häžž.“ („Siin ma olen, oo Jumal, hadži jaoks.“)[2]

● Iga kord, kui lennukis toimub oluline tõus või langus, tuleb seda korrata, kuid kätt ei pea enam tõstma.

TALBIJA
● Kogu tee palverännakule korratakse talbijat – läbbäik allaahumma läbbäik, läbbäikä lää šäriika läkä läbbäik, innä l-hämda wa nä‛mätä läkä wa-l-mulk, lää šäriikä läk. Eesti keeles kõlaks see järgmiselt: „Siin ma Sul olen, mu Jumal, siin ma Sul olen! Siin ma Sul olen, Sinule ei ole kaaslasi! Tõesti, kiitus, halastus ja võim on Sinu! Sinule ei ole kaaslasi!” Seda korratakse pidevalt, kui vähegi võimalik, päevade viisi. Alates Arafati päevast (9. dhu-l-hižža päev) ei loeta enam mitte talbijat, vaid öeldakse: „lää ilääha illallaah”.

 ● Tavaliselt saabuvad kõik palverändurid (lennukiga) kõigepealt Džeddasse. Sealt viiakse nad edasi Mekasse. Tuleb varuda kannatust, kuna võib päris palju aega minna. Mekasse saabumisel minnakse tavaliselt oma hotelli, süüakse või käiakse duši all. Ei tohi unustada, et ihraam seisundis ei tohi end pesta lõhnaseepide ja -šampoonidega. Kasulik oleks osta oliiviseepi (al-ghaari) ja võtta kodust kaasa majapidamisseep. Tuleb olla väga ettevaatlik, et mitte juukseid katkuda.

● Juukseid ei tohi ihraam seisundis lõigata. Seda võib väheke teha enne kodust lahkumist, kuid mitte ka liialt – midagi peab kindlasti jätma ihraam seisundi lõpetamise lõikuse jaoks.

Riietus

Palverännaku ajal on kõik mehed samas riietuses. Iga mees kannab kaht läbiõmblemata valget riidetükki. Valge riie sümboliseerib nii kehalist kui ka hingelist patust vaba olemist ja puhtust. Samuti sümboliseerivad need riidetükid surilina – palverännakul olev inimene teeb justkui läbi Viimse Päeva eelvaatuse.

Läbiõmblemata riie on ilmalikest tungidest vabanemise sümboliks. Kõik meessoost palverändurid kannavad üht ja sama valget riiet: vaene ja rikas, noor ja vana. Hoolimata nende rassist, nahavärvist, rahvusest või emakeelest on kõik meessoost palverändurid koos ühes kohas, ühel ajal ja samas riietuses.

Naisterahvad võivad teha palverännaku oma harjumuspärast riietust kandes, samas silmas pidades islami seadusi naise riietuse osas. Samuti peaksid nad valima võimalikult mugavad riided.[1] Fidja – kompensatsioon või trahv valesti tehtud või tegemata jäänud religioosse tseremoonia eest; tavaliselt kas toidu, raha või ohvriloomana.

[2] Palverännaku erinevate variantide kohta täpsemalt PALVERÄNNAKU TEOD.