Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Tugisambad »  Paast - SAUM »  Ašura päeva paast  
Ašura päeva paast

Üks vabatahtlike paastude hulgas on ašura päeva paast. Nagu vihjab selle päeva nimi (‛ašara tähendab araabia keeles 10), on tegemist muharramikuu (islamikalendri esimene kuu) 10. päevaga.

Ühe Aiša (raa) poolt edastatud hadithi kohaselt paastus Quraiši hõim juba enne islami ilmumist Mekas muharrami kuu 10. päeval, seega ašura päeval. (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

Kui Prohvet (saws) kolis ümber Mediinasse, avastas ta, et ka juudid paastuvad sel päeval. Ta küsis neilt selle kohta ja nood seletasid talle, et see oli nende jaoks üks püha päev, kuna sel päeval päästis Jumal prohvet Moosese ja tema rahva, avades neile mere ja seejärel uputades vaarao sõdalased. Prohvet (saws) andis seejärel moslemitele käsu sel päeval paastuda.

See paast jäi kohustuslikuks kuni ajani, mil Jumal tegi kohustuslikuks ramadaanikuu paastu. Kui ramadaanist sai kohustus, muutus ašura päeva paast vabatahtlikuks. Ibn Umar (raa) on edastanud, et Prohvet (saws) ütles: „Kes tahab, see paastugu ja kes tahab, see söögu (sel päeval)” (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

Kõige parem on paastuda nii muharrami kuu 9., 10. kui ka 11. päeval.

Ibn Abbas (raa) on edastanud, et Prohvet (saws) ütles: „Kui ma järgmisel aastal veel sel ajal elus olen, siis paastun ma 9. (koos 10.-ga).” Kuid Prohvet (saws) suri enne järgmist aastat.

Õpetlased on erinevad paastumisvõimalused pannud järgmisesse paremusjärjestusse:

1) 9., 10. 11. muharram

2) 9. ja 10. muharram

3) 10. ja 11. muharram

4) ainult 10. muharram

Seega soovitas Prohvet (saws) meil paastuda nii 9. kui ka 10. ja 11., erinevalt juutidest, kes paastuvad vaid 10. päeval.

Miks on hea sel päeval paastuda?

Abu Qatada (raa) on edastanud, et Prohvet (saws) ütles: „See paast kustutab eelnenud aasta patud.” (Sahih Muslim 1162)

Õige kavatsusega võime saada Jumalalt väärika tasu. Kui paastume neil päevadel, elustame sunnat, tehes nii, nagu Prohvet (saws) on meil soovitanud teha. Samas anname eeskuju ka teistele ja võib-olla õpetame neile nende religiooni kohta midagi, mida nad varem ei teadnud. Seegi on Jumala silmis suure väärtusega heategu.

Kes usub tõeliselt, ei lase mööda minna ühelgi võimalusel oma hinge puhastada ning teha midagi head. Ärgem unustagem, et sellest ilmast ei jää meile midagi muud, kui vaid meie head teod Viimse Kohtupäeva kaalule.