Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Palve - SALAAT » - Rituaalne puhastumine ehk tahaara » Wudu ehk väike puhastumine  
Wudu ehk väike puhastumine
Peseme neid kehaosi, mis teevad kõige enam pattu; millega me:

·        räägime

·        näeme

·        kuuleme

·        toimetame

·        käime

„Enamik naisi, kes läheb põrgusse, läheb sinna oma keele tõttu.” (hadith sahih)

Kahest inimesest, kes teevad wudut, on tasu suurem sellel, kes tunneb wudu tingimusi, alustalasid ja sunnasid.


Tingimused:
(kohustuslik)
1.       Wudu tegija peab olema moslem,

2.      vaimselt terve inimene.

3.      Ta peab olema buluuġ (puberteediealine või vanem) või tämiiz (noorem kui puberteetik, kuid mõistab, mida ja miks teeb).

4.      Tal peab olema kavatsus (nija) wudu sooritamiseks.

5.      Vesi peab olema puhas ja legaalne,

6.      puudutama wudu tegemisel nahka (ja küüsi, st küünelakki ei tohi olla).

7.      Wudu ei ole kehtiv, kui suguorganid ei ole puhtad.

8.      Wudut ei ole vaja teha menstrueerivatel naistel, kes ei palveta.

9.      Neil, kel on pidev uriinipidamatus või näiteks tilgub verd, on wudu tegemine kohustuseks mitte rohkem kui 5 minutit enne palveaja algust.


Alustalad ehk fard: (kohustuslik)[1]

1.      näo üleni pesemine (NB! Kõrvad kuuluvad pea juurde, suu ja nina näo juurde.),

2.      nina (parema käega vesi ninna, vasakuga välja),

3.      käed kuni küünarnukkideni,

4.      edasi-tagasi pea peal,

5.      jalad kuni pahkluudeni (parem, seejärel vasak),

6.      õige järjekord.


Sunna: (vabatahtlik, nö lisapunktid)

1.      siwak (hammaste pesemine);

2.      qibla[2] suunas istumine;

3.      rääkimisest, teiste abist hoidumine;

4.      sõrmuste eemaldamine (juhul, kui sõrmuse tõttu vesi ei jõua nahani, kohustuslik);

5.      käte pesemine enne wuduga alustamist;

6.      varvaste ja sõrmede vahelt pesemine;

7.      jäsemete hõõrumine (juhul, kui ei ole kindel, kas vesi jõudis, kuhu vaja, kohustuslik);

8.      kõige tegemine kolm korda;

9.      vee üle kohustuslike piiride viimine (juusteni, pahkluudest ülespoole, küünarnukkidest ülespoole jne);

10.    meestel märgade sõrmedega läbi habeme tõmbamine;

11.    jälgimine, et kand kuivaks ei jääks[3];

12.    šahaada ütlemine wudu lõpus;

13.    peale šahaadat „allahumma žalni min-ät-täwäbinä wa min äl-mutataahiriin” („Isand, tee, et oleksin nende hulgast, kes pöörduvad õigele teele ja nende hulgast, kes end puhastavad.”) ütlemine;

14.    peale šahaada ütlemist kahe raka palvetamine.


Ebasoovitav (mäkruhäät) on:

1.      vasakust jalast või käest alustamine,

2.      paastudes nina või suu rohke veega uhtumine,

3.      kellegi abi palumine jäsemete pesemiseks (samas on lubatud kedagi paluda, et too vett kallaks või tooks),

4.      vee raiskamine,

5.      rohkem kui kolm korda pesemine.


Juhul, kui üks etapp vahelt ära unub,

-         võib vigasest kohast alates uuesti teha, kui ollakse veel märg,

-         peab otsast alustama, kui ollakse juba kuiv.


Wudu katkestamise korral:

-         lühikese katkestuse järel jätkata sealt, kus pooleli jäi,

-         pika katkestuse puhul teha kõik uuesti.


Terviklik wudu:
1.      kavatsus (nija) südames;
2.      bismillääh ütlemine;

3.      3 korda käte pesemine;

4.      3 korda suu loputamine;

5.      3 korda parema käega vee ninaõõnde viimine, seejärel vasakuga välja lükkamine;

6.      3 korda näo pesemine (meeste puhul, kellel on habe, märgade sõrmedega läbi habeme tõmbamine);

7.      3 korda käsivarte kuni küünarnukkideni pesemine;

8.      niiskete kätega üle juuste edasi-tagasi tõmbamine;

9.      kõrvade seest puhastamine ning pöialdega üle kõrvataguste tõmbamine;

10.    jalgade kuni pahkluudeni pesemine, alustades paremast, mitte unustades jalatalda.


Wudu nullivad teod ehk näwääkid on:

1. loomulik eritis, nagu uriin, väljaheited, gaasid jm;

2. iga ebapuhta aine üleliigne eritumine kehast (näiteks naistel tupevedelik);

3. seksuaalorganite käega katsumine (ilma et käe ja keha vahel oleks midagi, näiteks riie);

4. islami hülgamine;

5. suguühtes olemine või mehe ja naise suguorganite kokkupuutumine. Naise suudlemine ilma ihata ei nulli ablutsiooni, sest on olemas hadith, mis jutustab, et Prohvet (صلى ﷲ عليه وسلم) suudles oma naist ja seejärel palvetas, ilma et oleks teinud uue wudu. See kehtib vaid juhul, kui ei kaasne sperma või naise puhul erutusega seotud tupevedeliku eritumist.

Jumal on Koraanis öelnud:

„...või kui te olete olnud kokkupuutes naistega ...”(4:43)

Naistega kokkupuutes olemise all on siin mõeldud seksuaalvahekorda (või mehe ja naise suguorganite kokkupuudet), nagu on jutustanud Ibn Abbas (رضي اﷲ عنه).

Sugulise kokkupuute puhul peavad nii naine kui mees tegema suure puhastuse ehk ghusli, mitte kõigest väikese puhastuse ehk wudu.


Wudu
t ei katkesta:

1. uriini või fekaalidega määrdunud riiete või mähkme puudutamine (sellisel juhul tuleb lihtsalt määrdunud koht ära pesta või riided vahetada ja käed puhtaks pesta.);

2. surnu pesemine, välja arvatud juhul, kui pesija käsi puutub kokku (ilma et midagi vahel oleks) surnu seksuaalorganitega;

3. enda suguorganite piirkonna sügamine, kui käsi ei puutu otseselt kokku suguorganitega ning midagi ei eritu;

4. näžäs (uriini, fekaalide, vere, okse puudutamine), mis tuleb lihtsalt maha pesta;

Kui jalg või käsi on kipsis või sidemes, ei pea wudu või ghusli tegemiseks seda eemaldama. Tuleb lihtsalt pühkida üle kipsi või sideme. Kipsile või sidemele ei kehti samad nõuded, mis sokkidele või khufuufidele (vaata masah).[1] Koraan 5:6
[2] Palvesuund Mekas asuva Kaaba templi poole.

[3] Sahih Al-Bukhari 165, Sahih Muslim 572