Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Tugisambad » Palve - SALAAT » - ÄDHÄÄN - palvekutse  
- ÄDHÄÄN - palvekutse
Palvekutse, mis kõlab minaretist (mošee tornist) 5 korda päevas, on järgmine:
allaahu akbar (4x)  Jumal on Suurim.
äšhädu ällää ilääha illallaah (2x) Tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat  jumalust Jumala kõrval.
äšhädu ännä muhammadur rasuulullaah (2x) Tunnistan, et Muhammed on Jumala sõnumitooja.
äjjä ‛älä salaat (2x) Tulge palvusele.
äjjä ‛älä lfälää (2x) Tulge kordaminekute teele.
allaahu akbar (2x) Jumal on Suurim.
lää ilääha illallaah (1x)   Ei ole teist kummardamist väärivat jumalust Jumala kõrval.

KUULA SIIT

Sunnaks on peale ädhääni lausuda järgmine duaa:

„allahumma rabba häihi d-dääwäti t-täämmä, wa salaat-il-qaa’imä, ääti muämmädän äl-wäsiilätä wa l-fadiilä, wa-b‛auhu l-maqaama l-mämuudä llai wa‛adtäh.“ ehk „Oo Jumal, selle täiusliku kutse ja sooritatava palve Isand, võimalda Muhammedile eestkoste[1], ülim au, ning tõsta ta üles hiilgaval kohal, mille oled talle lubanud.“[1] Muhammed (صلى ﷲ عليه وسلم)on öelnud, et Jumal on talle andnud õiguse oma umma (kogukonna) liikmete eest Viimsel Kohtupäeval kosta.