Ajakirjanduse reeglid


AJAKIRJANDUSE REEGLID PALESTIINA KONFLIKTI KAJASTAMISEKS
1. Lähis-Idas ründavad araablased alati esimesena ja Iisrael vaid kaitseb end.
2. Araablastel, olgu tegemist palestiinlaste või liibanonlastega, ei ole õigust tappa ühtki vastasleeri tsiviilelanikku, seda nimetatakse terrorismiks.
3. Iisraellastel on õigus tappa araablastest tsiviilelanikke, seda nimetatakse legaalseks kaitseks.
4. Kui Iisrael tapab liiga palju tsiviilelanikke, kutsuvad lääne suurvõimud teda tagasi tõmbaka, seda nimetatakse rahvusvaheliseks reaktsiooniks.
5. Palestiinlastel ja liibanonlastel ei ole õigust kinni hoida isegi vaid paari Iisraeli sõjaväelast.
6. Iisraellastel on õigus kinni püüda ning vangis hoida nii paljusid palestiinlasi, kui nad soovivad (tänasel päeval ligi 10 000 inimest, kellest 3000 last), mingeid piire siin ei eksisteeri ning kinnipeetavate süü kohta ei ole vaja tuua ka mingeid tõendeid; piisab vaid võlusõna „terrorist“ kasutamisest.
7. Kui kasutate sõna „Hezbollah“, tuleks alati lisada „mida toetavad Süüria ja Iraan“.
8. Kui kasutate sõna „Iisrael“, ei tohi mingil juhul kunagi lisada „mida toetavad USA, Prantsusmaa ja Euroopa“, sest muidu võiks arvata, et on tegemist ebavõrdsete pooltega.
9. Kui räägite Iisraeli-Palestiina konfliktist, tuleks alati rõhutada, et tegemist on pisikese Iisraeliga, kes kaitseb oma vabadust suure ja kurja araabiamaailma eest.
10. Kunagi ei tohi mainida „okupeeritud territooriumi“, Iisraeli tegevuse vastu suunatud ÜRO resolutsioone, rahvusvahelise õiguse rikkumist, inimõiguste rikkumist ega Genfi konventsiooni; sest need muutuvad mõttetuks, kui Iisraelil on vaja end kaitsta.
11. Iialgi ei tohi rääkida sellest, kui suur hulk Iisraeli kodanikest on end juudiks lasknud kuulutada vaid selleks, et pääseda eelmisel kodumaal piinanud vaesusest ning saada Iisraeli riigilt tasuta maad (okupeeritud territooriumil) ning toetust, sest enamuses kristlike juurtega läänemaailmale on parem, kui nad jäävad oma arusaama juurde, et Iisrael ongi juutide „tõotatud maa“, kuna nii on kirjas Piiblis.
12. Samuti ei tohi mainida, et enamus Iisraeli kodanikke on 20. sajandil muudest riikidest (eriti Euroopast) sisse rännanud või et palestiinlased on iidsetest aegadest neil aladel elanud, kuna see kõigutaks liialt publiku „õigeid“ arusaamu.
13. Iisraellased on tsiviliseeritud, samas kui palestiinlased on vaid pool-loomad. Seega andke meedia vahendusel sõna iisraellastele, et nad saaksid inimestele võimalikult hästi eelnevad reeglid selgeks teha; seda nimetatakse neutraalseks meediaks.
14. Kui te nende reeglitega nõus ei ole või arvate, et need kalduvad liialt ühele poole, siis on teie puhul tegemist „ohtliku anti-semitistiga“ ja teid ei tohiks kunagi meedia ligi lasta.

 

Stop!