Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » MOSLEMITE KÄITUMISÕPETUS » - Mu kallile õele!  
- Mu kallile õele!

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Baraktuhu

Mu kallis õde islamis
Ma hoolin sinust, kuna me jagame midagi, mis on erilisem kui kogu maailm ja see, mis selles leidub – me jagame usku ainujumalasse ja relgiooni, mille ta on meile andnud. See on kingitus, mis ületab kõik erinevused, mis meie vahel võivad olla. Olla õde islamis on üks jumala õnnistusi, mille saame jumala teele astudes ja sel käies. Aga see on ka kohustus, mis meil kogukonna liikmena on. Et oma kohustust täita, tuleks esmalt mõista, mida meilt üldse nõutakse.
"... Ja langeta oma tiib usklikele” (ole teiste usklike vastu viisakas) (15:88)
Prohvet (SAW) ütles:
"Kellelgi pole Imaan’i (usku) enne, kui ta soovib oma vennale (õele) seda, mida ta endalegi soovib.” (Bukhari and Muslim)
Prohvet (SAW) ütles:
"Muslimid oma vastastikuses armastuses, headuses ja kaastundes on nagu inimese keha – kui üks selle osa valutab, tunneb kogu keha valu, nii unetuses kui palavikus.” (Bukhari and Muslim)

MA ARMASTAN SIND JUMALA NIMEL

Prohvet (SAW) ütles:,
"Viimsel kohtupäeval teatab Jumal, kõrgeim,: „Kus on need, kes armastavad teineteist Minu heameele nimel? Sel päeval Ma pakun neile kaitset Minu poolt antud varjus. Täna ei ole ühtki teist varju(alust) peale minu oma.” (Muslim)

MA RÄÄGIN SULLE KINDLASTI OMA ARMASTUSEST

Prohvet (SAW) ütles:
"Kui inimene armastab oma venda, peaks ta teda sellest teavitama.” (Abu Dawud and Tirmidi)

MA OLEN SINU SUHTES ARMULINE JA KAASTUNDLIK

Jumal (SWT) üteb:
"Mohammed on Jumala sõnumitooja ja need, kes on temaga, on uskmatute suhtes karmid ja üksteise vastu armulised...” (48:29)
Prohvet (SAW) ütles:
"Ära ole teiste muslimite peale kade, ära trumpa teist moslemit oksjonil, ära kanna vimma teise muslimi peale, ära mine teise muslimi vastu ega hülga teda, ära tee ootel tehingu ajal pakkumist. Jumala sulased, olge teineteisele nagu vennad (või õed)! Muslim on teise muslimi vend (või õde) – ära tee talle haiget ega vaata tema peale ülevalt alla ega häbista teda. Vagadus on südameasi (prohvet kordas seda 3 korda). Kurjale inimesele piisab, kui ta vaatab oma muslimi venna (või õe) peale ülevalt alla. Muslimi veri, vara ja au on teisele muslimile püha.”  (Muslim)

MA PAKKUN SULLE SELTSI

Prohvet (SAW) ütles:
"Paku vaid usklikule seltsi ja las sinu söögist saavad osa vaid õiglased.” (Abu Dawud and Tirmidi)
Prohvet (SAW) ütles:
"On tõenäoline, et inimene järgib oma sõbra usku, nii et vaata, kellega sa sõbrustad.” (Abu Dawud and Tirmidi)

MA AITAN SIND, KUI SUL ON VAJA JA KATAN SINU PUUDUJÄÄGID

Prohvet (SAW) ütles:
"See, kes aitab teist muslimit tema takistuse kõrvaldamisel siin maailmas, selle mured kustutab Jumal viimsel kohtupäeval. See, kes aitab teist raskuse kõrvaldamisel, selle takistused eemaldab Jumal nii siin maailmas kui teispoolsuses. See, kes katab teise muslimi puudujäägid, selle vead katab jumal nii siin maailmas kui teispoolsuses. Jumal aitab oma sulast seni, kuni sulane aitab oma venda (või õde).” (Muslim)

MA JULGUSTAN SIND TEGEMA ÕIGET

Jumal (SWT) ütleb:
"Usklikud, nii mehed kui naised, on teineteise Aulija (aitajad, toetajad, sõbrad, kaitsjad), nad paluvad üksteisel järgida Al-Ma'ruf (st islami monoteism ja kõik mida islam käsib neil teha) ja keelavad neile Al-Munkar (polüteism ja igasugune mitte-uskumine ja kõik, mille islam on keelanud), nad palvetavad täpselt, annavad almust ja kuuletuvad Jumalale ja tema sõnumitoojale. Jumala arm on nendega. Tõepoolest, Jumal on  kõikvõimas, kõige targem.” (9:71)
Prohvet (SAW) ütles:
"Aita oma (muslimist) venda (või õde), kui ta toimib valesti või kui tema suhtes toimitakse valesti. Keegi küsis: Sõnumitooja, ma saan aru, kuidas aidata teda siis, kui tema suhtes toimitakse valesti, kuid kuidas ma saan teda aidata, kui ta ise toimib valesti? Selle peale vastas prohvet: Peata ta, et ta ei teeks valet (pattu).” (Bukhari)

MA TÄIDAN OMA KOHUSTUSED JA ROHKEMGI VEEL

Prohvet (SAW) ütles:
"Muslimil on teise muslimi ees kuus kohustust: 1) kui sa teda kohtad, tervita teda, õeldes „Assalamu aleikum” 2) kui ta sind kutsub, siis võta tema kutse vastu 3) kui ta küsib sinult nõu, siis nõusta teda ausameelselt 4) kui ta aevastab või ülistab Jumalat, ütle talle: „Yarhamuk Allah” (andku jumal sulle armu) 5) kui ta jääb haigeks, külasta teda 6) tema surma puhul, võtta osa tema matusest.” (Muslim)
Prohvet (SAW) ütles:
"Kui muslim külastab oma muslimist venda (või õde), kes on haige, siis ta tõepoolest korjab Pradiisivilju seni, kuni ta tuleb külaskäigult tagasi.” (Muslim)

Kallis õde, need on vaid mõned lubadused, mille olen andnud sulle ja Jumalale. Ma püüan täita neid nii hästi kui võimalik. Inshaallah, ka sina teed sama kõigi oma õdede jaoks islamis. Meie peamine eesmärk on Jumala meelehea, nagu ka tema halastus ja õnnistus. Et me kõik leiaksime tõelise rahu ja saaksime suurima tasu – pääsu Parasiisi.

Armastusega,

Sinu õde islamis