Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Prohvet Muhammedi (saws) viimane jutlus  
Prohvet Muhammedi (saws) viimane jutlus

Prohvet Muhammed sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) pidas selle jutluse Dhu l-Hi˛˛a (palverännaku kuu) 9. päeval islamikalendri 10. aastal (632 p.Kr.) Arafati mäe Uruna orus (Meka lähistel). Seda tuntakse ka kui hüvastijätu jutlust.

Peale Jumala ülistamist ning tänamist alustas Prohvet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention )järgmiste sõnadega:

„Rahvas, kuulake mind tähelepanelikult, kuna ma ei tea, kas peale seda aastat olen ma veel teie hulgas või mitte. Seega kuulake mind äärmise tähelepanuga ja viige minu sõnad edasi ka nendele, kes täna siin olla ei saanud.

Rahvas, nagu te peate pühaks seda kuud, seda päeva ja seda kohta, nii pidage ka pühaks iga moslemi (Jumala tahtele alluja) vara. Andke alati teie hoolde usaldatud hüved tagasi nendele, kellele need kuuluvad. Ärge tehke kellelegi haiget, nii et keegi ei teeks ka teile haiget. Pidage meeles, et saate kokku oma Issandaga ja Tema mõistab teie tegude üle kohut.

Jumal on teile keelanud liigkasuvõtmise (intresstulu), seega on nüüdsest kõik intressiga võlakirjad tühistatud. Teie kapital jääb aga teile. Te ei tohi ei teisi intressiga maksustada ega ise seda maksta. Jumal on otsustanud, et intressi ei saa olema ja seega ka kõik intress, mis peaks kuuluma Abbas ibn Abd al-Muttalibile (Prohveti sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) onule), on nüüdsest kehtetuks kuulutatud.

Kõigist õigustest, mis islamieelsel ajal kaasnesid mõrvaga (näiteks õigus kadunukese hõimu poolt nõuda surma mõrvari hõimuliikmete hulgast), nüüdsest loobutakse ja esimene taoliste hulgast, millest loobutakse saab olema seoses Rabia ibn al-Harithia mõrvaga.

Uskmatud lubavad endale rikkumisi seoses kalendriga, et muuta lubatuks see, mis on Jumala poolt keelatud ja keelata see, mis on Jumala poolt lubatud. Jumal on määranud kuude arvuks 12. Neli neist on pühad, millest omakorda kolm järgnevad üksteisele ja üks on üksikult ˇumada ja Šabani kuude vahel.

Hoiduge saatana eest, teie usu kaitseks. Ta on täielikult kaotanud lootuse teid kunagi eksiteele juhatada suurtes pattudes, seega hoiduge teda järgimast väikestes pattudes.

Mehed, on tõsi, et teil on oma naiste suhtes teatud õigused, kuid ka neil on teie suhtes teatud õigused. Pidage meeles, et olete nad enestelele naiseks võtnud vaid Jumala usalduse all ning Tema loal. Kui nad tagavad teile teie õiguse, siis on ka neil õigus saada lahkelt toidetud ja kaetud. Kohelge oma naisi hästi ja olge nende vastu lahked, sest nad on teie partnerid ja teie abilised. Ja teie õiguseks on, et nad ei sõbrusta kellegagi, keda teie heaks ei kiida, samuti kui nad ei riku abielu.

Rahvas, kuulake hästi - teenige Jumalat, sooritage viis palvet päevas (salaat), paastuge Ramadanikuul (saum) ja andke oma varast almust (zakaat). Käige ära palverännakul (had˛), kui teil on selleks võimalus.

Kogu inimkond pärineb Aadamast ja Eevast, araablane ei ole üle mitte-araablasest, nagu ka mitte-araablane ei ole üle araablasest; samuti ei ole valge (inimene) üle mustast, nagu ka must ei ole üle valgest; välja arvatud jumalakartlikkuses ja heades tegudes. Teadke, et iga moslem (Jumala tahtele alluja) on teisele moslemile vennaks ja moslemid moodustavad ühtse vennaskonna. Midagi, mis kuulub ühele moslemile, ei saa olla legaalne teisele, välja arvatud juhul, kui see on antud vabast tahtest ja meelsasti.

Ärge siis olge iseendi suhtes ebaõiglased. Pidage meeles, et ühel päeval ilmute te Jumala ette ja annate oma tegude eest vastust. Seega, olge ettevaatlikud ja ärge astuge kõrvale õigluse teest, kui mind enam ei ole.

Rahvas, peale mind ei tule enam ühtki prohvetit ega apostlit ning ühtki uut usku ei sünni. Mõelge hästi järele ja püüdke aru saada sõnadest, mis ma teile edastan. Ma jätan endast maha kaks asja – Koraani ja minu Sunna (prohveti sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) ütlemised ja teod). Kui te neid järgite, ei eksi te kunagi.

Kõik, kes te mind kuulete, andke edasi minu sõnad ja nende kuuljad jälle omakorda edasi ja saagu viimased kuuljate seas mu sõnadest paremini aru kui need, kes mind otse on kuulanud.

Jumal, ole mulle tunnistajaks, et olen Su sõnumi Su rahvale edasi andnud!

„ ... Täna on uskmatud kaotanud kõik lootuse teie usu suhtes, seega
ärge kartke neid vaid Mind. Täna olen ma täiustanud teie religiooni
ja lõpule viinud Oma soosingu teie suhtes
 ja olen teile usuks valinud ISLAMI
(Jumala tahtele täieliku allumise) ...”
(Koraan 5:3)