Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Prohveti (saws) abikaasad  
Prohveti (saws) abikaasad

Pärast oma esimese naise Khadi˛a surma abiellus Prohvet () kokku üheteistkümne naisega, kes kõik olid lesed või lahutatud, välja arvatud Aiša. Kuus tema naistest olid Quraiši hõimust ning viis muudest araabia hõimudest. Prohvet () abiellus nende naistega mitmetel põhjustel:
1. Religioossed ning seadusandlikud põhjused: Prohveti () abielu Zainab bint Jahšiga. Teadmatuse ajajärgu araablased keelasid mehel oma adopteeritud poja eksnaisega abielluda, kuna nad eeldasid, et adopteeritud poeg on sama, mis oma poeg. Prohvet () abiellus Zainabiga, kuigi viimane oli olnud varem ta adopteeritud poja Zaid ibn Haritha abikaasa. Kõigeväelisem Jumal ütleb Koraanis:
« Ja kui sa ütlesid temale, keda Jumal oli soosinud ning keda sina olid soosinud 'hoia oma naine endale ning karda Jumalat' ja sa hoidsid endas midagi, mille Jumal välja tõi ning sa kartsid inimesi, kuigi Jumalal on rohkem õigust kardetud olla. Kuid kui Zaid oli täitnud oma vajaduse tema järele (temast lahutanud), andsime ta sulle naiseks, et ei oleks usklikele raskusi oma adopteeritud poegade abikaasadega (abiellumises), kui nood (pojad) on täitnud oma vajaduse nende järele (nendest lahutanud). Ja Jumala käsud saavad täidetud. » (33:37)

2. Poliitilised põhjused ning islami levitamine, inimeste kutsumine islamisse ning araabia hõimude poolehoiu võitmine: Jumala Sõnumitooja () abiellus naistega suurimatest ning tugevaimatest araabia hõimudest. Ta käskis oma kaaslastel sama teha. Prohvet () ütles Abdurrahmān ibn Aufile:
„Kui nad sulle alluvad (võtavad vastu islami), siis abiellu hõimupealiku tütrega.”
Dr Cahan (Prantsusmaa 20. sajandi tuntud orientalist, araabia filoloog) ütles: „Mõned tema elu aspektid võivad meile tänapäevase mentaliteedi tõttu hämmastavad tunduda. Sõnumitoojat süüdistatakse ilmalike mõnude jahtimise ning naiste pärast, kellega ta pärast Khadi˛a surma abiellus. On kinnitust leidnud, et enamus nendest abieludest olid sõlmitud poliitilistel põhjustel, teatud suursuguste isikute ning hõimude lojaalsuse võitmiseks.”

3. Sotsiaalsed põhjused: Prohvet () abiellus osade lahingutes või islami kuulutamisel surma saanud kaaslaste abikaasadega. Ta abiellus nendega, et neile ning nende surma saanud abikaasadele austust avaldada, kuigi nad olid temast vanemad.
Veccia Vaglieri (kuulus Itaalia orientalist) on oma raamatus „Islami kaitseks” öelnud:
„Kogu oma nooruse jooksul oli Muhammed () abielus vaid ühe naisega, kuigi see on  mehe seksuaalsuse tippaeg. Kuigi ta elas ühiskonnas, kus polügaamia oli üldiseks kombeks ning lahutus väga lihtne, abiellus ta vaid ühe naisega, kuigi too oli temast vanem. Kahekümne viie aasta jooksul oli ta oma naisele ustavaks abikaasaks. Ta abiellus uuesti alles pärast oma esimese abikaasa surma. Sel ajal oli ta viiekümneaastane. Iga järgneva naisega abiellus ta sotsiaalsel või poliitilisel põhjusel. Ta kas tahtis neid jumalakartlikke naisi austada või teatud hõimude usaldust võita, et islam ka nende hulgas leviks. Ükski Muhammedi () naistest ei olnud ei neitsi, noor ega ilus, välja arvatud Aiša. Kuidas saaks siis keegi väita, nagu oleks tegu olnud himura mehega? Ta oli mees, mitte jumal. Ta oli kõigi oma naiste suhtes õiglane ega teinud nende vahel millegi suhtes vahet. Ta järgis eelnevate prohvetite, nagu näiteks Moosese, teguviisi. Keegi ei ole nende polügaamsust pahaks pannud. Kas inimesed panevad pahaks Muhammedi () polügaamsust, kuna meil on ta elu kuni pisimate detailideni teada, samas kui eelnevate prohvetite eludest teame me vähe?”
Thomas Carlyle ütles: „Pärast kõike seda, mida me Mahometi kohta teame, võime väita, et ta ei olnud meelas mees. Eksiksime suuresti, kui peaksime teda tavaliseks elunautlejaks, kelle peamiseks eesmärgiks on nauding, igasugune maine nauding.” „Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History” („Kangelased, kangelaste kummardamine ja kangelaslikkus ajaloos”)
 

Peatükk Abdurrahman Al-Sheha raamatust „Muhammad the Messenger of God” („Jumala Sõnumitooja Muhammed”)