Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Prohveti (saws) viisakas käitumine  
Prohveti (saws) viisakas käitumine

1. Prohveti  lähedane suhe oma kaaslastega:
Prohvet  oli oma kaaslastega väga lähedane. See paistab kohe Prohveti  elulugu uurides silma. Jarīr ibn Abdullah ütles:
„Kogu minu moslemiks oleku aja jooksul ei ole Prohvet  iial mind keelanud temaga istumast. Kui ta mulle otsa vaatas, siis alati naeratusega. Kord kaebasin talle, et ma ei oska ratsutada ning ta patsutas mind rinnale ning palus minu eest Jumalat: 'Oo, Jumal, muuda ta tasakaalukaks ning tee ta teistele juhiks ning õige tee juhatajaks.'” (Bukhari #5739)

2. Prohvet  lahutas oma kaaslaste meelt ning naljatas nendega: Al-Hasan ütles:
„Prohveti  juurde tuli vana naine ning palus: 'Oo, Jumala Sõnumitooja, palu Jumalat, et ta võtaks mind Paradiisi vastu!' Muhammed  vastas: 'Vanad naised ei sisene Paradiisi!' Seepeale lahkus vana naine nuttes ning Prohvet  ütles: 'Öelge talle, et ta ei sisene Paradiisi vana naisena, kuna Jumal ütleb:
« Tõesti, Me oleme loonud nad (noorte neidudena) erilisest meistriteosest ning teinud neist neitsid, kes armastavad samaealisi (abikaasasid). » (56:35-37)'”
Prohvet  mitte ainult ei naljatanud oma kaaslastega verbaalselt, vaid ka füüsiliselt. Anas ibn Malik ütles:
„Beduiin nimega Zahir ibn Haram tegi Prohvetile  kingitusi ning valmistas ta jaoks ka vajalikke asju. Prohvet  ütles: 'Zahir on meie kõrb ning meie tema linn.'
Kord lähenes Prohvet  talle seljatagant, kui ta oli parasjagu oma kaupa müümas, ning kallistas teda. Zahir ütles: 'Lase lahti!' Kui ta sai aga aru, et see oli Prohvet , kes teda kallistas, siis surus ta oma selja Sõnumitooja  rinna vastu. Jumala Sõnumitooja  ütles: 'Kes ostab minult selle orja?' Zahir ütles: 'Oo Jumala Sõnumitooja, ma olen väärtusetu!' Jumala Sõnumitooja  aga ütles: 'Jumal ei pea sind väärtusetuks.' või siis 'Sa oled Jumala jaoks igati väärtuslik.'” (Ibn Hibban #5790)

3. Ta pidas oma kaaslastega nõu: Prohvet  küsis alati oma kaaslastelt selliste küsimuste osas nõu, mille kohta Jumalalt mingit käsku ei olnud andnud. Ta arvestas alati nende arvamuste ning seisukohtadega. Abu Huraira ütles:
„Ma ei ole iial näinud kedagi, kes oleks nii huvitatud oma kaaslaste siiratest nõuannetest kui Jumala Sõnumitooja .” (Tirmidthi #1714)

4. Haigete, ükskõik kas moslemite või mitte-moslemite, külastamine: Prohvet  muretses oma kaaslaste pärast ning päris alati nende tervise järele. Kui ta kuulis, et mõni tema kaaslastest oli haigeks jäänud, ruttas ta temaga sel hetkel koos olevate kaaslastega haige juurde. Ta ei külastanud mitte ainult haigeid moslemeid, vaid ka mitte-moslemeid. Anas ibn Malik ütles:
„Juudipoiss, kes Prohveti  jaoks töötas, jäi haigeks ning Prohvet  ütles: 'Lähme teda vaatama.' Nad läksid teda vaatama ning leidsid isa ta kõrval istumas. Jumala Sõnumitooja  ütles: 'Tunnista, et ei ole teist jumalust, kes vääriks kummardamist peale Jumala ja ma kostan sinu eest Viimsel Kohtupäeval.' Poiss vaatas oma isale otsa ning isa ütles: 'Tee, nagu Abul-Qasim (Prohveti  hüüdnimi) ütles!' Poiss lausus: 'Ei ole teist jumalust peale Jumala ning Muhammed  on viimane sõnumitooja.' Jumala Sõnumitooja  ütles: 'Kõik ülistus olgu Jumalal, kes päästis ta põrgutulest.'” (Ibn Hibban #2960)

5. Ta oli tänulik tema vastu osutatud headuse eest ning tasus sellele lahkelt: Abdullah ibn Omar ütles, et Jumala Sõnumitooja  oli öelnud:
„Kes iganes otsib varjupaika Jumala juures teie kurja vastu, ärge sellele liiga tehke. Kes iganes küsib teilt Jumala nimel, sellele andke. Kes iganes teid külla kutsub, võtke ta kutse vastu. Kes iganes teile teene osutab või heateo teeb, tasuge talle samaga ning kui te ei leia midagi, millega tasuda, siis paluge pidevalt tema eest Jumalat, kuni olete talle tasunud.” (Ahmed #6106)
Aiša ütles:
„Jumala Sõnumitooja  võttis kingitused vastu ning tasus nende eest lahkelt.” (Bukhari #2445)

6. Sõnumitooja  armastus kõige ilusa ning hea vastu: Anas ütles:
„Jumala Sõnumitooja  käsi oli pehmem kui ükskõik milline siid, mida iganes olin katsunud ning tema lõhn oli magusam kui ükskõik milline parfüüm, mida iganes olin nuusutanud.” (Bukhari #3368)

7. Jumala Sõnumitoojale  meeldis teiste eest kostes neid aidata: Abdullah ibn Abbas ütles:
„Barīra abikaasaks oli ori nimega Mughīth. Nägin teda Mediina tänavatel oma naise järel kõndimas, pisarad habemelt tilkumas. Jumala Sõnumitooja  ütles Al-Abbasile: 'Kas see ei pane sind imestama, kui väga Mughīth armastab Barīrat ning kui väga naine teda ei salli?' Prohvet  ütles Barīrale: 'Miks ei lähe sa ta juurde tagasi?' Naine vastas: 'Kas käsid mul seda teha?' Prohvet  vastas: 'Ei, kuid ma kostan tema eest.' Naine vastas: 'Mul ei ole teda tarvis.'” (Bukhari #4875)

8. Jumala Sõnumitooja  teenindas end ise: Aiša ütles:
„Minult on küsitud, kuidas Jumala Sõnumitooja  oma kodus käitus. Ta oli nagu iga teine mees: pesi oma riideid, lüpsis oma lammast ning teenindas end ise.” (Ahmed #24998)
Prohveti  suurepärased kombed ei pannud teda mitte ainult ise end teenindama vaid ta tegi seda ka teiste jaoks. Aiša ütles:
„Minult on küsitud, kuidas Jumala Sõnumitooja  kodus käitus. Ta aitas igapäevaste toimetustega ning kui kuulis palvekutset (jättis kõik katki ning) läks mošeesse.” (Bukhari #5048)

Peatükk Abdurrahman Al-Sheha raamatust „Muhammad the Messenger of God” („Jumala Sõnumitooja Muhammed”)