Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » PROHVET MUHAMMED (SAWS) » Muhammedi (saws) pärand – Mediina mudel  
Muhammedi (saws) pärand – Mediina mudel

Muhammedi  jaoks ei olnud usk kõigest isiklik tõekspidamine, vaid täielik eluviis ning Mediina puhkes tema võimu all õitsele. Mediina valitsusmudelist, mis põhines õiglusel, inimväärikuse austusel ning Jumala seadusega arvestamisel, on saanud mall, mille järgi moslemid läbi aegade on püüdnud oma maailma seada. Prohvet  pani aluse maailma esimesele põhiseadusele, mille kohaselt ka religioossed vähemused olid kaitstud, ning koostas lepingud naaberhõimudega. Ta saatis kirjad Pärsia, Egiptuse, Abessiinia ja Bütsantsi valitsejatele, kuulutades nii oma puhast monoteistlikku sõnumit ning kutsudes neid islamit omaks võtma. Esmakordselt maailma ajaloos anti ka õigused ning kaitse naistele, lastele, orbudele, välismaalastele ning orjadele. Paljud Prohveti  muredest tunduvad üllatavalt tänapäevased: ta mõistis hukka rassismi ning natsionalismi, öeldes: „Araablane ei ole üle mittearaablasest ning valge ei ole üle mustast, välja arvatud vagaduses.” Ta kehtestas seadusi ka loomade, puude ning keskkonna kaitseks. Ta julgustas vabakaubandust ning eetilisi investeeringuid, kuid samas kindlustas tööliste õigused ning keelas intressi. Ta töötas rahu nimel, kuid pani kindlalt paika vajaliku jõu kasutamise piirid. Ta veenis inimesi loobuma alkoholist, narkootikumidest, prostitutsioonist ning kuritegevusest ja soovitas kõigile tervislikku eluviisi. Ta mõistis hukka koduvägivalla, julgustas naisi oma arvamust avaldama ning andis neile palju õigusi, millest eurooplannad veel sajandeid hiljemgi unistada ei osanud, nagu näiteks õigus omada vara, keelduda abielust ning nõuda sobimatuse korral lahutust. Prohvet  innustas oma järgijaid teadmisi omandama, õppima ning uurima, mille tulemusena islam ei ole iial teadusega vastuollu sattunud ning moslemid olid juhtivateks autoriteetideks paljudel teaduslikel aladel veel pikka aega. Kuigi Muhammedi  pärandil on oma koht pea igas eluvaldkonnas, kunstist poliitikani, oli tema suurimaks saavutuseks siiski puhta monoteismi taastamine. Islami kultuuri südames asuvat Ainujumala ideed on sama lihtne mõista kui tänapäeval tuuma olemasolu aatomi keskmes. Moslemid pöörduvad oma Looja poole, paludes Temalt õigele teele juhtimist ning neil ei ole iial vaja iidolikummardamises ning ebausus tarvilikke vahendajaid.
Kõik selle saatis Prohvet  korda tänu meelekindlusele ning heale eeskujule. Ta sisendas oma järgijatesse enneolematut armastust, pühendumust ning aukartust. Teised tema viimaste aastate absoluutse võimu juures oleksid muutunud korrumpeerunuks, kuid Muhammed  jäi elu lõpuni alandlikuks; ta teadis, kust see õnnistus tuleb. Ta ütles alati: „Olen vaid Jumala sulane” ning „Olen saadetud vaid õpetajaks”. Kuigi ta veetis oma päevad inimesi teenides ning ööd palvetades, õpetas ta alati, et oluline on ka usuline mõõdukus ning tasakaal. Ta keelas oma järgijatel end mungaelule pühendada ning eelistas, et nad looksid tugevasidemelised perekonnad ning muudaksid elu enda ümber paremaks, samas sügavalt Jumala kõikvõimsust tunnetades.

Ühe lühikese inimpõlvkonna jooksul muutis Prohvet Muhammed  edukalt nii Araabia poolsaare rahva usku, mentaliteeti kui ka kultuuri. Juba sada aasta pärast tema surma oli ta sõnum jõudnud miljonite eludesse ning südametesse üle Aafrika, Aasia ja osa Euroopast. Prohvet  ennustas, et iga järgnev põlvkond on halvem eelmisest ning tema ennustuse kohaselt ei ole moslemid alati tema eeskujust aru saanud ega seda järginud. Kuid Muhammedi  õpetused, kõned ning tavad on hoolikalt tema kaaslaste poolt üles tähendatud ning tänapäeval on need tänu hulgalistele tõlgetele kõigile kättesaadavad. Koos Koraaniga õpetavad need praktiseerivatele moslemitele, kuidas luua õige alus oma elule ning võimaldavad teistel pilgu heita selle ainulaadse mehe südamesse ning hinge, kellelt on kõigil väga palju õppida.