Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » LASTE KASVATAMINE » - Laste kasvatamine Prohveti eeskujul  
- Laste kasvatamine Prohveti eeskujul

Meie lastel on meie üle teatud õigused täpselt samamoodi, kui meil on oma laste üle teatud õigused. On võimatu hakata neilt oma õiguseid taga nõudma, kui me ei ole kõigepealt neile nende õigusi taganud.

Koos lapsega on Jumal meile andnud ka tohutu vastutuse. Laste kasvatuse kohta on kirjutatud väga palju raamatuid. Aeg ajalt tullakse välja uute teooriatega, kuid meie parimaks eeskujuks on Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم), kes on õpetanud, et laste kõige esimesed õigused meie üle on järgnevad:

 

1.      ÕIGE KAASA

Uskugi või mitte, aga meie tulevaste laste kõige esimeseks õiguseks on see, et valime omale õige kaasa. Vaid hea mosleminaine, kes tunneb hästi oma õigusi ja kohustusi, islami seadust ja etiketti, suudab oma lapsed headeks moslemiteks kasvatada. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud, et naisega abiellutakse neljal põhjusel: ilu, vara, päritolu ja usk. Mees peaks valima naise usu järgi, vaid siis on ta edukas. (Abu Dawud)

Ka iga tulevane ema peaks abikaasa valikul kaaluma seda, milline isa sellest mehest saab. Tore on, kui mees on rikas, nägus ja mesikeelne, aga kui on teada, et head isa temast ei saa, siis on naisel väga raske tagada oma tulevaste laste kõige esimest õigust. Kas ei peaks me kõigepealt õige maalapi valima, kui seemne maha paneme?

 
2.      HEA NIMI

Inimese nimi on väga suur ja oluline osa tema identiteedist, seega tuleb vastsündinule õige nime leidmisele väga suurt rõhku panna. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Viimsel Kohtupäeval kutsutakse teid teie ja teie isade nimede järgi. Seega pange omale hea nimi.“ (Abu Dawud)

Tänapäeval valitakse nimed tihti selle järgi, et need oleksid unikaalsed või kõlaksid originaalselt. On täiesti hämmastav, et väga tihti vanemad isegi ei tea, mida nende lapse nimi tegelikult tähendab. Lapsel on aga õigus saada korralik nimi, mis ei tee talle häbi ega ole ka mingi uhkustamis- või veiderdamisallikas.

 

3.      SUNNA LAPSE SÜNNIL

On teatud hulk (küll mitte kohustuslikke, aga siiski väga soovitatavaid) sunnasid, mida lapse sünni puhul täita:

a)       Adhaani beebi kõrva retsiteerimine;

b)      Tahniik ehk lapse esmane toitmine (näiteks läbinäritud datlitüki suhu panek) kellegi austusväärse või eriti jumalakartliku isiku käe läbi;

c)       Nime panek;

d)      Aqiiqa lapse 7. elupäeval (või 14., 21. või hiljem, kui eelnenud päevadel pole võimalik). Sel päeval ohverdatakse vastsündinud poisi eest kaks ja tüdruku eest üks lammas. Samuti aetakse lapse pea kiilaks, kaalutakse juuksed ja antakse juuste kaalu jagu hõbeda hind almuseks;

e)      Khitan ehk poisslapse ümberlõikamine (mida varem, seda parem).

 

4.      LAPSE TOITMINE

Lapse emal on soovitatav lapsele rinda anda kuni lapse 2-aastaseks saamiseni nagu Koraanis kirjas (2:33).

Tänapäeva meditsiin on tõestanud, et rinnapiimalapsed ei ole mitte ainult füüsiliselt tugevamad, vaid ka tihti intelligentsemad ja emotsionaalselt stabiilsemad. Samuti on nad tänu imetamisele oma emadele palju lähedasemad ja tunnevad end väikelapseeas palju enesekindlamalt.

Isa tähtsaimaks ülesandeks lapse elu alguses on nii lapse kui ema vajaduste rahuldamine.

 
5.      LAHKUS

Lapsi tuleb armastusega kohelda. Headus peab olema peamiseks õpetamisviisiks. Anas (رضي اﷲ عنه), kes lapsena Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) teenistuses oli, on öelnud: „Ma olin ta teenistuses üheksa aastat, kuid ma ei tea, et ta oleks iialgi mulle millegi kohta, mis ma tegin, öelnud, et miks sa seda tegid või millegi kohta, mis ma tegemata jätsin, öelnud, et miks sa seda ei teinud.“ (Muslim)

Prohveti abikaasa Aisha (رضي اﷲ عنها) on edastanud, et üks vaene naine tuli oma kahe tütrega tema juurde. Aisha (رضي اﷲ عنها) andis talle kolm datlit. Naine andis kummalegi tütrele ühe, seejärel võttis järelejäänud datli, tõstis selle suule, et seda ära süüa, kuid ta tütred tahtsid seda endale. Seega ta jagas selle, mille oli kavatsenud ise ära süüa, nende vahel. See lahkus avaldas Aishale (رضي اﷲ عنها) väga suurt muljet ja ta rääkis sellest Prohvetile (صلى اﷲ عليه وسلم). Selle peale vastas Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم): „Tõesti, Jumal on talle Paradiisi garanteerinud selle eest, mis ta tegi või on Ta tema põrgutulest päästnud.“ (Muslim)

 

6.      HEADE KOMMETE JA MORAALI ÕPETAMINE

Lastele usu seaduste õpetamine on vanemate jaoks fard ehk kohustuslik. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Õpetage oma lapsi palvetama, kui nad on 7-aastased ja karistage neid, kui nad 10-aastastena ei palveta.“ (Abu Dawud, Ahmad)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on ka öelnud: „Jumal varjab seitset (sorti inimesi) päeval, kui pole ühtki varju peale Tema oma ...“ Teine nende mainitute seas oli noor, kes on jumalakartlikkuses üles kasvatatud. (´Al-Bukhari)

 

7.      VÕRDSUS LASTE VAHEL

Üheks targaks kasvatusmeetodiks on kindlasti laste võrdne kohtlemine. Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) ühe kaaslase (Numan ibn Bashiri (رضي اﷲ عنه)) isa läks Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde ja ütles: „Tegin kingituse oma pojale, kelle olen saanud Amrah bint Rawaha’ga, aga ta käskis mul sind sellele tunnistajaks kutsuda, Jumala Sõnumitooja.“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) küsis: „Kas andsid (midagi võrdset) kõigile oma lastele?“ Isa vastas eitavalt. Seejärel ütles Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم): „Ole jumalakartlik ja oma laste vahel võrdne.“ (Al-Bukhari, Muslim)

Kahjuks on paljud islamiühiskonnad mitte-islamlikest traditsioonidest mõjutatud. Neis ühiskondades peetakse tütreid poegadest madalamateks, kuigi Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Igaühele, kellel on kolm tütart ja kes on kannatlik, annab neile süüa, juua, riideid oma teenitud varast, neist tütardest saab talle Ülestõusmispäeval kilp tule vastu.“ (Ahmad)

 
8.      KANNATLIKKUS

Shaddad (رضي اﷲ عنه) on jutustanud: „Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) läks kord välja, kandes Hasanit ja Hussaini ja kui ta astus ette, et palvet juhtida, pani ta lapsed maha ja hakkas palvetama. Ta kummardas ja jäi kummardusse nii kauaks, et ma tõstsin oma pea ja nägin lapsi ta seljas. Inimesed ütlesid: „Oo, Jumala Sõnumitooja, sa kummardasid nii kaua.“ Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas: „Mu laps ratsutas mu seljas ja ma ei tahtnud teda segada, kuni ta oli küllalt saanud.“ (Ahmad, An-Nasai)

 
9.      SÕBRALIKKUS

Teismelised lapsed õpivad väljaspool kodu palju uusi asju. Siis on just paras aeg nende sõbraks hakata. Vanemad peaksid oma lastesse nii suhtuma, et lapsed neid usaldaksid. Kaaslaste mõju võib sel ajal lapsed valele teele juhatada, kuid vanemad peaksid siinkohal olema ankruteks ja lapsi õigel teel hoidma.

 

10. PALVE LASTE EEST

Viimaks peaksime oma laste eest palvetama, et Jumal neid õigele teele juhataks ja seal ka hoiaks. Võime palvetada: „Mu Isand, tee mind palves meelekindlaks ja mu järeltulijad ka. Ja meie Isand, võta vastu mu palve.“ (14:40)


Allikas: http://hibamagazine.com/upbringing-children-the-prophets-way/