Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 33. Ümberlõikamine  
33. Ümberlõikamine

LASERI JA PLASTIBELLI KASUTAMINE ÜMBERLÕIKAMISEL

Küsimus: Olen vaidi segaduses, kuna siiani arvasin, et on veid üks viis ümberlõikamiseks, aga avastasin, et neid on erinevaid. Seega sooviksin teada, millised meetodid on poisslaste ümberlõikamisel lubatud. Kas näiteks laseri ja plastibelli meetodi kasutamine on lubatud? Ja kas juhul, kui operatsiooni teeb mitte-moslemist arst, on oht, et ta lõikab liiga vähe või teeb ainult sisselõike, sest ma olen kuulnud, et meditsiinilistel põhjustel lõigatakse nii?

Vastus: Meeste ümberlõikamine seisneb selles, et tuleb ära lõigata eesnahk, mis katab peenise pead. Islami seadus ei ole määranud, mis meetodil seda täpselt teha tuleb. Seega kui mainitud meetodid on ohutud ja lapsele viga ei tee ning ümberlõikamine on islami seadusele vastav, siis on see lubatud. Samas on oluline märkida, et valida tuleks lapsele kõige lihtsam ja hellem kättesaadavatest meetoditest.

Meeste ümberlõikamisel on parim viis lõigata ära kogu peenise pead kattev eesnahk, kuid on olemas ka nõrku edastusi, mille kohaselt on piisav, kui lõigatakse veid väike osa eest (tingimusel, et lõigatakse terve ring ümber peenise pea) või enamus eesnahast. Osade arvamuste kohaselt on ümberlõikamine piisav veid juhul, kui ära on lõigatud vähemalt pool või rohkem eesnahast.

Viimaks, ümberlõikust võib teostada ka mitte-moslemist arst tingimusel, et ta on usaldusväärne.

 
 

ÕIGE AEG ÜMBERLÕIKAMISEKS

Küsimus: Kas vastsündinud last on lubatud ümber lõigata?

Vastus: Islami seaduses ei ole ühtki autentset teksti selle kohta, millal täpselt laps tuleks ümber lõigata; seega on see lapse hooldaja otsustada. Otsustamisel tuleks arvestada peamiselt lapse heaolu ja konkreetsete tingimustega. Seda, kas ümberlõikamine on hetkel lapsele ohtlik või mitte, otsustavad arstid ja spetsialistid.

 
 

NAISTE ÜMBERLÕIKAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

Küsimus: Armsad vennad, ma ei nõustu teie arvamusega, et täiskasvanud naiste ümberlõikamine pole vajalik. Mina usun, et see on kohustuslik. Toon näiteks ühe hadiithi raamatust „Adab Al-Mufrad“, mille kohaselt kaliif Uthman andis käsu kahele vangistatud Bütsantsi naisele, nende hulgas ka edastaja Umm Muhajir, end ümberlõigata lasta peale seda, kui nad olid moslemiteks hakanud. Minu sooviks oleks, et te ka sellest vaatepunktist oma artiklis räägiksite; muidu saavad inimesed asjast valesti aru, et see ei olegi üldse oluline.

Vastus: Tõesti, see hadiith on kirjas Al-Bukhari raamatus „Al-Adab Al-Mufrad“, kuid õpetlased (näiteks Shams Al-Haq Abadi, šeik Al-Albaani jt) on selle klassifitseerinud nõrgaks, kuna edastajateketis on üks täiesti tundmatu isik. Pole olemas ühtki autentset hadiithi, mille kohaselt naiste ümberlõikamine oleks kohustuslik.

 
 

ÜMBERLÕIKAMINE EI OLE VASTUOLUS INIMESE PARIMAS VORMIS LOOMISEGA

Küsimus: Kas Jumal pole inimest mitte loonud parimal kujul? Kui jah, siis miks moslemid eemaldavad meessuguorganilt eesnaha? Kas see ei ole mitte Jumala loomingu täiuslikkuses kahtlemine?

Vastus: Kahtlemata on Jumal loonud inimese parimal kujul. Nii on Koraanis kirjas: „Me lõime inimese parimal kujul.“ (95:4) Jumal ütleb ka: „Kes on sind loonud, täiustanud ja kooskõlla seadnud.“ (82:7) „Parimal kujul“ tähenduseks on, et Jumal lõi inimese parimal viisil „varustatuna“: tal on keel, millega ta räägib; käed ja sõrmed, millega hoiab asju; aju, millega mõtleb; silmad, millega näeb; kõrvad, millega kuuleb jne. On veel palju muid häid omadusi, millega Jumal inimest varustanud on. Kuid samas on parimal kujul loomine, täiustamine ja kooskõlla seadmine eraldi etappidena välja toodud.

Ümberlõikamine ei näita mitte Jumala loomingu ebatäiust, sest Jumal on meid loonud parimal kujul, veid seda, et Ta tahab, et me Talle kuuletuksime. Seda kuuletumist saame näidata läbi selle väikese nahatüki eemaldamise, mille ta meile paigaldanud on ja mille eemaldamise eest me Temalt tasu saame. Samamoodi väljendame oma kuulekust Talle läbi selle, et lõikame oma küüsi ja eemaldame karvu intiimpiirkonnast ning kaenlaalustest. See, et meil on sündides eesnahk ja et karvad pidevalt kasvavad, ei tähenda ju, et Jumal on meid loonud ebatäiuslikena. Ta on meid loonud sellisteks, kui me oleme ning saadab meile elus erineveid teste, et näha, kas me kuuletume Tema käskudele ja seadustele.

 
 

ABIELLUMINE ÜMBERLÕIKAMATA NAISEGA
Küsimus:
Kas on lubatud ümberlõikamata naisega abielluda?

Vastus: Õpetlaste kõige kindlama arvamuse kohaselt ei ole naiste ümberlõikamine kohustuslik ja isegi nende arvamuse kohaselt, kelle meelest naiste ümberlõikamine on kohustuslik, ei mõjuta naise ümberlõikamatus kuidagi abielu legaalsust.

 
 

NAISTE ÜMBERLÕIKAMINE

Küsimus: Kuulsin, kuidas üks Saudi õpetlane Iqra TVs ütles, et hadiithid naiste ümberlõikamise kohta on kõik nõrgad või väljamõeldud. See on vastuolus sellega, mida ma siiani olen teadnud. Ma tean, et on olemas hadiith, milles Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles, et naise ümberlõikamine on talle auks. Palun selgitage!

Vastus: Paljud õpetlased on seisukohal, et hadiithid, mis puudutavad naiste ümberlõikamist, on nõrgad. Mis puutub konkreetselt sellesse hadiithi, mida mainisite, siis selle on edastanud Ahmad, Al-Bayhaqi ja teised. Hadiith ise kõlab järgnevalt: „Ümberlõikamine on sunna meestele ja auks naistele,“ kuid isegi Al-Bayhaqi ise teiste hulgas on seisukohal, et selle hadiithi edastajatekett on nõrk.

 
 

ÜMBERLÕIKAMISE VALU

Küsimus: Ma olen moslem, kes on abielus inglannaga ja meil on 9-kuune väike poeg. Kätte on jõudnud aeg, mil ma pean otsustama, kas lasta oma poeg ümber lõigata. Ma olen teie eelnevate fatwade põhjal aru saanud, et ümberlõikamine on sunna ja mitte kohustuslik. Ma saan aru, et meditsiinilisest aspektist lähtudes oleks igati mõistlik lasta poiss ümber lõigata – see vähendab igasuguseid riske tulevikus põletike jmt suhtes, aga samas tõstatub kõrvalt küsimus, et miks peaksin ma mingi tulevase põletiku eest hoidumiseks väikesele süütule lapsele niimoodi haiget tegema, nagu ta kunagi varem pole haiget saanud?

Vastus: Jah, peale hulgaliste meditsiiniliste põhjuste on moslemitel ümberlõikamiseks veel ka põhjuseks, et see pole mitte lihtsalt sunna vaidsunna l-fitra (toimingud, mis parendavad inimese loomulikku olekut). See on puhtam ja tervislikum valik nii urineerimise, vahekorra kui ka kõikvõimalike põletike suhtes. Need ja paljud muud eelised kaaluvad kaugelt üle valu või ebameeldivuse, mida ümberlõikamine endaga paratamatult kaasa toob.

Lisaks on teatud õpetlased (nagu näiteks Ibn Qudamah, Ahmad) öelnud, et ümberlõikamine on meestele lausa kohustuslik. Ibn Abbas (رضي اﷲ عنه) näiteks oli ümberlõikamise koha pealt nii range, et ütles, et ümberlõikamata mehe palvet ega palverännakut Jumal vastu ei võta. Al-Hasan samas oli leebem ning ütles, et ümberlõikamine konvertidele kohustuslik ei ole. Ta lisas, et nii valge- kui ka mustanahalisi on islami omaks võtnud ja keegi pole kunagi kontrollinud, kas nad on ka end ümber lõigata lasknud ega neid selleks sundinud.

Samas tuleks meeles pidada, et ümberlõikamine on lisaks kõigele muule ka üks moslemite tunnustest ja sellest tulenevalt peaksime seda au sees pidama.

Kõike eelnevat arvesse võttes võime järeldada, et kui täiskasvanud mees islami omaks võtab ja kardab, et ümberlõikamine võib talle kuidagi halvasti mõjuda, siis ta ei ole kohustatud seda tegema, samamoodi kui me ei ole kohustatud näiteks veega wudut tegema, kui oleme haiged ja see meie olukorda raskendaks. Kui aga mingeid komplikatsioone ei ole, siis peab ta seda tegema. Siin ei mängi rolli ka vanus, kuna prohvet Aabraham (عليه السلام) lõigati ümber, kui ta oli 80-aastane. Loeb veid meditsiiniline komplikatsioon.

 
Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid