Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 32. Fa˛ri palve  
32. Fa˛ri palve
FAˇRI PALVE HÜLGAMINE
Küsimus: Mida arvata fa˛ri palve hülgamisest?

Vastus: Kui küsimuses on see, et seda ei sooritata kogukonnas, siis see on haram ja patt, sest kõigil meestel on kohustuslik kogukonnas palvetada.

Kui küsimuses on see, et palvetamine üldse hüljatakse või fa˛rit palvetatakse peale päikesetõusu, siis selline inimene on väga suures hädaohus, kuni selleni välja, et osade õpetlaste arvamuse kohaselt on need moslemid, kes ilma kehtiva põhjuseta palve kuni selle palveaja lõpuni edasi lükkavad, uskmatud!!! Seega peaks igaüks, kes taolist pattu teeb, Jumalalt andestust paluma ja end parandama.

 
Šeik ibn Uthaymeen

„Fataawa Manaar al-Islaam“, köide 1, lk 133, küsimus 101.

 
 

TA KEELAB MEIL ENNE FAˇRIT KORAANI LUGEDA

Küsimus: Meie mošees on üks tähtis šeik, kellel on teatud asjades oma kindel arvamus. Näiteks ei luba ta meil enne fa˛rit Koraani lugeda. Ta ütleb, et see aeg on Jumala meenutamiseks ja palumiseks ning mitte Koraani lugemiseks. Mida sellest arvata?

Vastus: Koraani võib lugeda igal ajal, ka enne igat palvet. Kui lugeja ümber on aga inimesi, kes parasjagu palvetavad või Jumalat meenutavad, siis peaks Koraani retsiteerija Koraani lugema vaikselt ja mitte häälega, et mitte teiste keskendumisvõimet segada. Parem oleks taolises olukorras Koraani mitte lugeda ja samuti Jumalat meenutada.

 
Šeik Ibn Baaz

Fataawa tata'allaq bi-Jamaa'atil-Masjid“, küsimus 20, lk 19.
„Majmoo Fataawa“, köide 4, lk 162.

 
 

KUI UNUSTAD FAˇRI ADHAANIS ÖELDA „PALVE ON PAREM KUI UNI“

Küsimus: Mida arvata sellest, kui muessin unustab fa˛ri adhaanis öelda „palve on parem kui uni“?

Vastus: Sellisel juhul on selle muessini adhaan korrektne, kuna „palve on parem kui uni“ ütlemine fa˛ri adhaani ajal on sunna ja mitte kohustuslik tegu. Kui seda fa˛ri adhaani ajal öelda, siis on see parem, aga kui seda ei öelda, siis ei ole sellest midagi hullu.

 

Šeik ibn Uthaymeen
„I`laam al-Mu`aasireen bi-Fataawa Ibn `Uthaymeen“, lk 51.

 
 

MIS AITAKS MEIL FAˇRIKS TÕUSTA?

Küsimus: Mis aitaks moslemil fa˛ri palveks tõusta, eeldades, et ta läheb vara magama, aga ikkagi ei suuda õigel ajal tõusta?

Vastus: Iga moslemi kohustuseks on olla jumalakartlik ja palvetada kõik viis igapäevast palvet nende jaoks määratud aegadel; meeste puhul mošees teiste moslemitega koos. Igaüks meist peab andma endast maksimumi, et seda saavutada ja ka fa˛rit kogukonnas palvetada.

Selle saavutamiseks tuleks õigel ajal magama minna, nii et uni saaks täis. Tuleb seni katsetada, kuni õige aeg on leitud ja moslem on võimeline oma palvet kogukonnas sooritama. Samuti peaksime Jumalalt abi ja kaitset paluma.

 
Šeik ibn Baaz
 
 

KUI FAˇRI ADHAAN KÕLAB WITRI PALVETAMISE AJAL

Küsimus: Üks mees palvetas witrit ja selle palve ajal kutsus muessin juba fa˛ri palvele. Mida sellisel juhul teha?

Vastus: Kui adhaan kõlas sel ajal, kui ta witrit palvetas, siis peab ta oma witri lõpuni palvetama ja selles ei ole mingit pattu.

 
Šeik ibn Uthaymeen

Fatawa Islamiyah“, köide 2, lk 314.

 
 
VÄSIMUS FAˇRI AJAL

Küsimus: Jumal on Koraanis öelnud, et palvetama ei tohiks minna, kui ollakse uimane kuni selleni, kui mõistame, mida ütleme (4:43). Kas siia alla käib ka fa˛ri aegne hommikune uimasus? Mida selle korral ette võtta?

Vastus: Need, kes fa˛ri ajal end veel väga uimaselt tunnevad, peaksid varem magama minema; siis oleksid nad fa˛ri ajal ka virgemad.

 
Šeik ibn Uthaymeen
„Fatawa Islamiyah“, köide 2, lk 386.