Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 29. Loomade tapmisest  
29. Loomade tapmisest

LOOMADE UIMASTAMINE

Küsimus: Paljudes riikides uimastatakse loomi enne tapmist nii, et neile virutatakse millegagi vastu pead või antakse elektrišokk, seejärel alles toimub veristamine. Kas sellisel viisil on lubatud loomi tappa? Kas Koraanis on tekst, mis keelab loomi enne tapmist uimastada?

Vastus: Kui löök vastu pead või elektrišokk tapab looma enne veristamist, siis on tegemist mawquuda ehk „löögist tapetuga“ ja selle looma liha on keelatud tarbida, isegi kui ta on kohe peale surma veristatud. Jumal on selle Koraanis keelanud: Teile on keelatud (ise) surnud (loomad), veri, siga ja see, mis on pühendatud kellelegi teisele kui Jumalale ja läbi kägistamise, kõva löögi, ülepeakaela kukkumise, sarvedega puskimise tapetud (loomad) ja need, kellest metsloom on söönud, välja arvatud need, mis olete (jõudnud enne looma surma) veristada ja need, mis on kivialtaritel (kellegi teise kui Jumala nimel) ohverdatud ... (5:3). Islami õpetlased on üksmeelel, et taolist liha on meil keelatud süüa. Kui aga loom on vigastatud, kuid peale teda tabanud lööki veel elus ja ta sellises seisundis veristatakse, siis seda liha on meil lubatud süüa, kuna Jumal on Koraanis öelnud nende loomade kohta, keda on kägistatud[1], löödud, kes on kukkunud või puksitud jne, „välja arvatud need, mis olete (jõudnud enne looma surma) veristada ...“ (5:3). Seega keelab Koraan süüa neid loomi, mis on surnud uimastava löögi või elektrišoki tagajärjel enne veristamist.

Samas aga tuleb kindlasti lisada, et looma uimaseks löömine või talle elektrišoki andmine on islamis keelatud, kuna see põhjustab loomale kannatusi ja Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on keelanud loomade piinamise ja neile kannatuste põhjustamise. Eriti just loomade veristamise koha pealt on Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) olnud range ja nõudnud, et moslemid kohtleksid loomi lahkelt, oleksid nende suhtes hoolitsevad, ei hirmutaks neid ega põhjustaks neile liigseid kannatusi. Muslim on edastanud Ibn Abbasilt (raa), et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ühtki hingega olendit ei või märklauaks võtta.“ Muslim on ka edastanud, et Jabir ibn Abdullah (raa) ütles: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) on keelanud ükskõik millise looma surnuks piinamise.“ Muslim on edastanud ka Shaddad ibn Awsilt (raa), et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Jumal on määranud headuse kõigis asjus, seega kui tapate, tapke hästi ja kui veristate, siis veristage hästi. Veristaja teritagu oma nuga ja ärgu piinaku tapetavat looma.“

Kui looma ei ole võimalik kuidagi ilma uimastamata tappa, siis on lubatud teda enne veristamist uimastada, kui see tõesti vajalikuks osutub.

 
„Fataawa al-Lajnah al-‘Daa’imah“, 22/456-457.
 
 

LOOMA TEISE LOOMA EES TAPMINE

Küsimus: Üks õde kirjutas järgmist: „Islamis ei ole lubatud looma teise looma ees tappa, see liha on haram. See kõlab imelikult, kuna isegi islamimaades tapetakse tänapäeval loomi tapamajades, kus neid on paratamatult palju koos.“ Kas see, mida too õde kirjutas, on õige?

Vastus: Tõesti, islami õpetlased on üksmeelel, et veristamisetiketi juurde käib kindlasti ka see, et kui ühte looma tapetakse, siis teised ei tohiks seda pealt vaadata. (Vaat. ka „al-Mawsoo‘ah al-Fiqhiyyah“, 10/221.) Samuti ei tohiks looma veristada liigset vägivalda kasutades. („‘Awn al-Ma‘bood“)

Šeik Ibn Baaz (Jumal olgu talle armuline) on öelnud: „Looma tapmine, kui teine (teised) seda pealt vaatab, on makruuh (ebasoovitav).“ (Majmoo‘ Fataawa Ibn Baaz (23/73-74))

Šeik Abd al-Muhsin Al-Abbaad on öelnud: „Looma ei tohiks tappa sellise riistaga, mis talle valu põhjustab või üldse veristamisel liigset valu põhjustada. Samuti ei tohiks looma teise looma ees tappa ega teda piinata.“ (Sharh Sunan Abi Dawood, 14/212)

Samas, kui loom on tapetud teise looma ees, ei tee see selle looma liha veel haramiks, kui veristamine on toimunud islami seadust järgides. Looma teise ees tapmine on makruuh (ebasoovitav), aga mitte haram (keelatud).

 
Islam Q&A


[1]              Mis ei tähenda, et oleks lubtud loomi kägistada, veid mõeldud on juhuseid, kus loom näiteks on köidikus, kuid on end ise nööriga niimoodi õnnetult poonud, et ei saa hingata. (Tõlkija märkus)