Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 24. Rassism ja diskrimineerimine  
24. Rassism ja diskrimineerimine

ISLAM JA RASSISM

Küsimus: Mida ütleb islam rassilise diskrimineerimise kohta?

Vastus: Kõik inimesed pärinevad ühest mehest ja ühest naisest, olgu nad siis usklikud või uskmatud, mustanahalised või valged, araablased või mitte-araablased, rikkad või vaesed, kõrgest või madalast soost. Islam ei pööra erinevatele nahavärvidele, rassile või inimese päritolule erilist tähelepanu. Kõik inimesed pärinevad Aadamast ja Aadam loodi põrmust. Ainus tõeline erinevus islamis inimeste vahel on nende usu ja jumalakartlikkuse järgi. Jumal on Koraanis öelnud: „Oo, inimesed, tõesti, Me lõime teid mehest ja naisest ja tegime teid rahvasteks ja hõimudeks, et te üksteist (erinevuste järgi) tunneksite. Tõesti, kõige auväärsem teie seas on Jumala meelest see, kes on kõige vagam (ja mitte kõige valgem või kõige rikkam). Tõesti, Jumal on Kõige Teadja ja Kõige Tundja.“ (49:13)

Islami seaduse järgi on kõik inimesed seaduse ees võrdsed. Koraani on ka kirjas: „Kes teeb häid tegusid, olgu ta mees või naine, ja on usklik, see elab head elu ja Me anname neile nende tasu vastavalt parimale, mis nad tegid.“ (16:97)

Prohvet Muhammedil (صلى اﷲ عليه وسلم) oli sõpru ja nõuandjeid kõikvõimalikest erinevatest hõimudest ja rassidest. Nende südameid täitis tawhiid ja neid ühendas jumalakartlikkus. Nende hulgas näiteks olid Abu Bakr Quraiši hõimust, Ali ibn Abi Talib Bani Haašimist, etiooplane Bilal, roomlane Suhayb ja pärslane Salman; rikkad mehed nagu Uthman ja vaesed nagu Ammar (ram) jne.

 

„Usool al-Deen al-Islami“, šeik Muhammad ibn Ibraheem Al-Tuwayjri

 
 

ABIELU KONVERDIGA

Küsimus: Ma olen moslem, kes palvetab 5 korda päevas, paastub ramadaani ajal. Minust sai moslem 5 aastat tagasi. Otsin endale naist ja kohtasin üht õde, kes mulle meeldib, aga tema perekond ei ole meie abieluga nõus, kuna ta on teisest rassist. Ta on India/Aasia/Pakistani/Bengali taustaga praktiseeriv moslem. Nende kultuuris on väga tüüpiline mitte soosida nende oma rassi- ja kultuuriväliseid abielusid, eriti mis puudutab nende tütreid. Kuna enamik praktiseeriveid moslemeid meie riigis on sama kultuuritaustaga, tekib mul kolm küsimust: 1) kuidas minusugune konvert endale naise leiab? 2) kas konverdid peaksid ainult konvertidega abielluma? 3) kas islamis on taoline kultuuride lahushoidmine olemas?

Vastus: Hetkest, mil sa moslemiks hakkasid, kehtivad sulle sama õigused ja kohustused, mis kõigile teistele moslemitele. Sellest tulenevalt peaksid hoidma oma vooruslikkust ja leidma endale abiellumiseks hea ja jumalakartliku naise, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Otsi usust kinni hoidvat (naist), saagu su käed tolmuseks (st olgu sul õnne).“ (Bukhari 5090, Muslim 1466). Ei ole vahet, kas see naine on samuti konvert või mitte; olulisim on, et ta oleks jumalakartlik.

Kui sa aga teed abieluettepaneku ja see naine või ta perekond ei ole sellega nõus, pead olema kannatlik ja Jumalat paluma, et ta sulle selle küsimuse lihtsamaks teeks ja sind abistaks.

Jumal on Koraanis öelnud: „Oo, inimesed, tõesti, Me lõime teid mehest ja naisest ja tegime teid rahvasteks ja hõimudeks, et te üksteist (erinevuste järgi) tunneksite. Tõesti, kõige auväärsem teie seas on Jumala meelest see, kes on kõige vagam (ja mitte kõige valgem või kõige rikkam). Tõesti, Jumal on Kõige Teadja ja Kõige Tundja.“ (49:13)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Oo teie, kes te usute, tõesti, teie Isand on Üks ja teie (esi)isa on üks (st Aadam). Araablane ei ole parem mittearaablasest nagu mittearaablane ei ole parem araablasest, punane mees pole parem mustast ega must punasest, välja arvatud jumalakartlikkuses. Kas olen (sõnumi) edastanud?“ Nad vastasid: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) on (sõnumi) edastanud.“ (Ahmad 5/411)

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on ka öelnud: „Need, kes kiitlevad oma esiisadega, peaksid sellest loobuma või nad saavad Jumala ees olema väärtusetumad kui sitasitikad. Jumal on teilt ära võtnud islamieelse ignorantsusaja upsakuse ja selle esiisadeuhkuse, seega inimene on kas vaga usklik või hukkamõistetud kurjategija. Kõik inimesed on Aadama lapsed ja Aadam loodi põrmust.“ (At-Tirmidhi 3890).

Seega ei ole islamis mingit diskrimineerimist inimeste vahel, olgu siis nahavärvi, päritolu, rikkuse või riigi järgi. Ainus asi, mille järgi inimesi klassifitseeritakse, on nende jumalakartlikkus.

Islami seadus hoiatab naise walit, et kui naisele tuleb abieluettepanekut tegema jumalakartlik praktiseeriv moslem, peaks ta kiiresti abiellumise korraldama ja hoiduma selle mehe ettepaneku tagasilükkamisest, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui teie juurde tuleb mees, kes praktiseerib islamit ja kellel on hea iseloom, siis andke oma tütar (või naissoost sugulane, kes teie hoole all on) talle naiseks, sest kui te seda ei tee, saab maal palju katsumusi ja pahandust olema.“ Nad küsisid: „Oo Jumala sõnumitooja, aga kui on mõni teine põhjus?“ Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) vastas kolm korda: „Kui teie juurde tuleb mees, kes praktiseerib islamit ja kellel on hea iseloom, siis andke oma tütar talle naiseks.“ (At-Tirmidhi)

Me palume Jumalat, et Ta aitaks sul leida naise, kes oleks sulle abiks su Isandale kuuletumises.

 
Islam Q&A
 
 

LÄÄNE NIMED MOSLEMILASTELE

Küsimus: Mina ja mu abikaasa saame peagi poja, alhamdulillah. Oleme juba kogu meie kolm aastat kestnud abielu vältel nimede üle arutanud, kuid kokkuleppele jõudnud ei ole. Mu abikaasa, kes on araablane, sooviks oma lastele anda inglise nimed, kuna ta kardab, et vastasel juhul hakatakse meie lapsi siin diskrimineerima. Ta kardab omast kogemusest, et lastel saab raske olema head tööd leida ja elus edasi jõuda, kuna siin Põhja-Ameerikas on levinud igasugused stereotüübid moslemite kohta. Ma ise küll ei ole araablane, aga sooviks oma lastele panna araabia nimed, kuna need on väga ilusad ja ma usun, et need hoiaksid neid ühenduses nende kultuuri ja usuga. Kuigi ma mõistan oma abikaasa muret, kardan siiski oma lastele inglise nimesid panna, sest see võib neid pigem just läänekultuuriga siduda. Seega palusin, et ta valiks nime, mis kõlaks nagu inglise nimi, aga on sellegipoolest araabia nimi ja sellega paistab ta rahul olevat, kuid siiski tuleb ta viimaks inglise nimede (nagu näiteks Daniel) juurde tagasi. Ma ei taha teda sundida meie lastele selliseid nimesid andma, mis talle ei meeldi, seega oleme jõudnud kompromissile nime abil, mis on araabia keeles sõna aga inglise keele nimi – Dean. Kas selline nimi oleks meie pojale sobiv?

Vastus: Kõigepealt, meil oli väga hea meel lugeda, mida sa ütlesid araabia nimede kohta – et need hoiavad ühendust nende kultuuri ja usuga ning vähendavad lääneühiskonnaga assimileerumist. Kindlasti tasuks sellest mõttest kinni hoida ja valida ilus nimi, mis näitaks, et laps on moslem, sest see on osa tema identiteedist, mida ta peaks säilitama.

Mis puutub sellesse, mis su abikaasa töö ja rassismi kohta ütles, siis kuigi tal on mõnes mõttes õigus, ei ole see tugev argument selleks, et oma identiteeti maha suruda ja kaotada võimalus avalikult näidata, et ollaks moslem. Pealegi ei tea tulevikku mitte keegi teine peale Jumala. Islam levib tänapäeval väga kiiresti, nii et ei või iial teada, mis olukord paarikümne aasta pärast juba on.

Me soovitaksime teil valida oma pojale ilus nimi tuntud mosleminimede hulgast nagu Muhammed, Ahmed või Abdurrahmaan. Ibn Umar (rama) on edastanud: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kõige rohkem armastab Jumal teie nimedest Abdullahi ja Abdurrahmaani.“

Oma pojale Dean nimeks panemine oleks makruuh, kuna kui keegi araabia keeles küsiks: „Kas Dean on siin?“ või „Kas Dean on teiega?“ (mis araabia keeles tähendaks „Kas siin on usku?“ „Kas teil on usku?“), siis eitav vastus sellele küsimusele oleks äärmiselt häiriv (nagu selles majas polekski usklikke).

 
Islam Q&A