Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 22. Paradiis  
22. Paradiis

KAS PARADIISIS MÄLETATAKSE SIINSET ELU?

Küsimus: Kas Jumala sulased Paradiisis oma Siinpoolset elu ka mäletavad ja sellest tulenevalt suudavad soovida samu asju, mis nad Siinpoolsuses on soovinud?

Vastus: Koraani järgi võib väita, et paradiisielanikud mäletavad siinse ilma elu: Ja nad lähenevad üksteisele, üksteise kohta järele pärides. Nad ütlevad: „Tõesti, me olime varem oma rahva hulgas (jumala)kartlikud, seega Jumal soosis meid ja kaitses meid kõrvetava tule karistuse eest. Tõesti, me varem palusime Teda. Tõesti, Ta on Heategev, Halastav.“ (52:25-28) Nad mäletavad ka neid kurje inimesi, kes usklike usku kõigutada püüdsid. Jumal on Koraanis öelnud: Ja nad lähenevad üksteisele, üksteise kohta järele pärides. Üks rääkija neist ütleb: „Tõesti, mul oli (maa peal) kaaslane, kes küsis: „Kas sa tõesti oled nende hulgast, kes usuvad, et kui me sureme ja muutume tolmuks ja kontideks, siis meile tasutakse?““ (37:50-53)

Nad mäletavad katsumusi ja raskusi, mida nad Siinses elus läbi pidid elama, seoses nende endi, nende laste, perede, vara ja muuga: Ja nad ütlevad: „Ülistus olgu Jumalal, Kes on meist kaugele viinud kurbuse. Tõesti, meie Isand on Andestav ja kõrgelt Hindav.“(35:34)

Nad mäletavad ka vilju, mida nad Siinses elus sõid ja näevad, et need sarnanevad neile viljadele, mida nad Paradiisis söövad, kuid viimaste suurus ja maitse on teine. Jumal on Koraanis öelnud: (Oo Muhammed) anna head uudised edasi neile, kes usuvad ning teevad häid tegusid, nende jaoks on aiad (Paradiis), milles voolavad jõed. Iga kord, kui neile sealt vilju antakse, ütlevad nad: „See on ju sama, mis meile varemgi anti.” Ja neile antakse sarnaseid asju (vormilt sarnaseid, kuid maitselt erinevaid). Ja neile on seal puhtad abikaasad ning nad jäävad sinna igaveseks. (2:25)

Nad mäletavad ka seda, mida nad raskustes palusid ja kuidas nad Jumalalt palusid, et Too nende teod vastu võtaks. Koraanis on kirjas: „Ja nad lähenevad üksteisele, üksteise kohta järele pärides. Nad ütlevad: „Tõesti, me olime varem oma rahva hulgas (jumala)kartlikud, seega Jumal soosis meid ja kaitses meid kõrvetava tule karistuse eest. Tõesti, me varem palusime Teda. Tõesti, Ta on Heategev, Halastav.“ (52:25-28)

Mis puutub aga samade asjade soovimisse, mida nad siinses elus on soovinud, siis tegelikkuses soovivad nad mõnikord paremeid asju, sest isegi see isik, kes on Paradiisis kõige madalamas staatuses, saab umbes kümme korda suurema õnnistuse osaliseks kui siinses ilmas võimalik on. Abdullah ibn Masud (رضي اﷲ عنه) on edastanud: „Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Ma tean, kes on viimane inimene, kes Põrgust välja võetakse ja Paradiisi siseneb. See on mees, kes väljub Põrgust roomates. Jumal ütleb talle: „Mine sisene Paradiisi!“ Seega ta läheb sinna ja talle näib, et see on täis; seega ta tuleb tagasi ja ütleb: „Oo Isand, ma leidsin selle täis olevat.“ Jumal ütleb talle teist korda: „Mine sisene Paradiisi!“ Seega ta läheb sinna ja arvab, et see on täis, seega tuleb ta jälle tagasi ja ütleb: „Oo Isand, ma leidsin selle täis olevat.“ Jumal ütleb talle: „Mine sisene Paradiisi, sest sa leiad selle olevat nagu maailma ja kümme korda enam.“ Mees ütleb: „Kas Sa teed mu üle nalja, Sina, kõige Kuningas?““ Ja ma nägin, kuidas Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) nii laialt naeratas, et ta tagumised hambad paistsid. Ta ütles: „See on inimene, kellel on Paradiisis kõige madalam staatus.““ (Muslim 272)

Kõik, mida paradiisielanikud soovivad, nad ka saavad ja Jumal on öelnud: Nende hulgas lastakse ringi käia kullast taldrikud ja nõud. Ja nendes on mis iganes hing ihkab ja mis silmarõõmu pakub ja te jääte sinna igaveseks. (43:71)

Mitmed hadiithid kinnitavad, et paradiisielanike lastesoovid täituvad ja muud soovid saavad teoks, ilma et peaks ootama.

 
Šeik Muhammed Salih Al-MunajjidNAINE PARADIISIS, KUI MEES ON PÕRGUS

Küsimus: Nii Koraanis kui ka hadiithides on Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) edastanud, et usklikud moslemimehed leiavad Paradiisist eest oma naise, kui toogi on usklik. Mind huvitab, mis saab sellest vagast naisest, kes on Paradiisi välja teeninud, aga kelle abikaasa läheb Põrgusse?

Vastus: Kui naise abikaasa siseneb temaga koos Paradiisi, siis nad on ka Paradiisis abikaasad, aga kui ta läheb hoopis Põrgusse või kui naine ei olnudki siinses elus abielus, siis abiellub ta mehega paradiisirahva hulgast.

Koraanis on kirjas: Ja te saate seal mida iganes teie hing ihaldab ja te saate mida iganes te palute. (41:31) ja Nende hulgas lastakse ringi käia kullast taldrikud ja nõud. Ja nendes on mis iganes hing ihkab ja mis silmarõõmu pakub ja te jääte sinna igaveseks. (43:71)

Seega, kui naine läheb Paradiisi, aga tema mees Põrgusse või ta polegi abielus olnud, siis lähtuvalt neist värssidest saab ta, mida ta soovib ja kui ta soovib abielu, siis ta abiellub kellegiga paradiisirahvast.

 
Šeik ibn Uthaymeen

Majmoo’ Fataawa al-Šeik Ibn ‘Uthaymeen“, 2/52 

 
 
PARADIISI KEEL
Küsimus: Kas paradiisielanikud räägivad araabia keelt?

Vastus: Meie teada ei ole Koraanis ja sunnas selle kohta autentselt midagi mainitud. At-Tabaraani, Al-Hakib, Al-Bayhaqi ja teised on edastanud, et Ibn Abbas (رضي اﷲ عنه) ütles: „Armastage araablasi kolmel põhjusel: sest (1) mina olen araablane, (2) Koraan on araabia keeles ja (3) araabia keel on paradiisirahva keel.“ Kuid Ibn Al-Jawzi, Al-Dhahabi ja Al-Albani on kõik klassifitseerinud selle hadiithi väljamõelduks.

Kuna ühtki taolist hadiithi ei peeta kindlaks, siis oleks parem sel teemal mitte spekuleerida ja jätta asi Jumala hooleks. (Iqtida’ al-Siraat al-Mustaqeem (1/158))

Šeik al-islam ibn Taymiya käest küsiti, millises keeles Jumal Viimsel Kohtupäeval inimestega räägib, kas araabia keeles. Kas vastab tõele, et põrguelanikega räägitakse farsi keeles ja paradiisielanikega araabia keeles? Ta vastas: „Pole teada, mis keeles tol päeval räägitakse või mis keeles Jumalat rääkimas kuuldakse, sest Jumal ei ole meile ega oma Sõnumitoojale (صلى اﷲ عليه وسلم) selle kohta midagi teada andnud. Ei vasta tõele, nagu oleks farsi põrguelanike keel ja araabia keel paradiisielanike keel. Pole teada ühtki Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslaste jutuajamist sel teemal veid pigem nad vältisid seda teemat, kuna see pole üldse oluline. Alles hilisemad õpetlased on selle küsimuse tekitanud.“

 

Šeik ul-islam Ibn Taymiya

„Majmoo’ al-Fataawa“ (4/299) 

 
 

PARADIISIELANIKE VANUS

Küsimus: Kui vanad on paradiisielanikud ja kas nad jäävad vanemaks või on kogu aeg samas vanuses? Ja miks?

Vastus: Jumal on Paradiisi ette valmistanud nende jaoks, kes Tema sõnumi järgi talitavad ja Siinses ilmas kannatlikkust üles näitavad. Ta on sinna pannud kõik, mis neile kallis on. Seega saab kõigi Paradiisi sisenejate olukord olema parimast parim igas võimalikus mõttes.

At-Tirmidhi on edastanud hadiithi (2545), mille kohaselt sisenevad inimesed Paradiisi „33-aastastena“. Al-Albani on selle hadiithi klassifitseerinud hasaniks (heaks).

Ibn Al-Qayyim on selle vanuse kohta öelnud: „Selle vanuse taga on selge tarkus, kuna see on parim vanus, milles inimene on võimeline kõige paremini füüsilist naudingut saama ja see on vanus, mil meie tervis on parimas korras. („Hadi Al-Arwah“, lk 111)

Mis puutub sellesse, kas paradiisielanikud ka vananevad, siis Prohvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم) on tõendeid selle kohta, et „nad ei kaota iial oma noorust“ (At-Tirmidhi 2539; Al-Albani on selle klassifitseerinud hasaniks).

Mis iganes tegelikkuses juhtub, üks on kindel – paradiisielanikud saavad olema parimas võimalikus seisundis ja nad jäävad igavesest ajast igavesti nooreks. Nende nauding aina suureneb ega vähene iial ja nad elavad head elu ja miski ei riku nende rõõmu.


Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid