Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 13. Naiste juuksed  
13. Naiste juuksed

JUUSTE TAGANT LÕIKAMINE JA KELLEGI KUULSUSE JÄRGI SOENGU TEGEMINE

Küsimus: Kas tohib juukseid lõigata nii, et need on tagant umbes õlakõrgused ja eest veidi pikemad? Ka juukseid tohib lõigata järgmistes stiilides: 1) printsess Diana stiilis, 2) lõvi stiilis, 3) hiire stiilis?

Vastus: Mosleminaised ei tohiks oma juukseid lõigata kuidagi kummalisel viisil, nagu näiteks tagant lühem ja eest pikem, imiteerides nii mitte-moslemeid. Samuti ei tohiks mosleminaine oma juukseid lõigata kedagi kuulsat mitte-moslemit imiteerides või mõnda looma imiteerides, kuna see ei ole talle kohane.

Šeik Saalih ibn Fowzaan

al-Muntaqaa min Fataawa ash-Šeik al-Fowzaan – köide 3, lk 190; „Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa“ – küsimus 22, lk 29.

 

JUUSTE LÜHIKESEKS LÕIKAMINE, ET VÄLTIDA VÄLJALANGEMIST

Küsimus: Mu naisel kukub palju juukseid peast välja. Talle öeldi, et ta lõikaks oma juuksed lühikeseks, kuna see pidi väljalangevust vähendama. Kas ta tohib seda teha?

Vastus: Kirjeldatud juhul on naisel õigus oma juuksed lühikeseks lõigata, kuna see aitab edaspidist väljalangemist vältida.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa - köide 5, lk 182, küsimus 1, fatwa nr 6259; „Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa“ – küsimus 28, lk 33.

 
JUUKSEPIKENDUSED
Küsimus: Kas naisel võivad olla juuksepikendused?

Vastus: Nii päris juustest kui ka juuksesarnasest materjalist juuksepikendused on haraam. Selle vastu on olemas autentsed tõendusmaterjalid.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa“ – köide 5, lk 193, küsimus 10, fatwa nr 9850; „Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa“ – küsimus 5, lk 8.

 

KARVADE EEMALDAMINE NÄOLT, JALGADELT JA KÄTELT

Küsimus: Mis on nams? Kas naisel on lubatud näolt, jalgadelt või kätelt karvu eemaldada, kui need karvad on ta abikaasale ebameeldivad?

Vastus: Nams on kulmukarvade eemaldamine ja see on keelatud, kuna Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) needis nii neid, kes selliseid karvu eemaldavad kui ka neid, kes neid lasevad eemaldada. Samas on naisel õigus igasuguseid muid näo peal kasvaveid karvu või jalgade ja käte karvu eemaldada.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa - köide 5, lk 195, küsimus 8, fatwa nr 10896; „Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa“ – küsimus 40, lk 43.

 

VAJADUSEST TINGITUD JUUSTE LÜHIKESEKS LÕIKAMINE

Küsimus: Kas naisel on lubatud oma juukseid lühikeseks lõigata, näiteks juhul, kui ilmad on külmad ja tal on raske pikki juukseid pesta?

Vastus: Kui naisel on juuste lühikeseks lõikamiseks konkreetne vajadus, on see loomulikult lubatud. Kui aga naine lõikab oma juuksed lühikeseks põhjusel, et soovib samasugust soengut, kui mõnel uskmatul naisel, siis see ei ole lubatud, kuna Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes mingile rahvale sarnaneb, on nende hulgast.“

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa - köide 5, lk 182, küsimus 2, fatwa nr 2922; „Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa“ – küsimus 27, lk 32.

 

NAISTE JUUSTE LÕIKAMINE

Küsimus: Kas mul on lubatud juukseid lõigata nii, et osa neist jäävad laubale (st tukk ette)?

Vastus: Naise juuste lõikamises ei ole iseenesest midagi halba. Naisel ei ole lubatud end kiilaks ajada, kuid juukseid lõigata on lubatud.

Siiski tuleb silmas pidada, et see oleks tehtud ilusal viisil, mida on nii endal kui ka abikaasal meeldiv vaadata. Hea oleks, kui naine selles suhtes ka oma abikaasaga konsulteeriks.

Samuti ei tohiks naine oma juukseid lõigates imiteerida uskmatuid naisi. Kui naisel on pikad ja paksud juuksed ja nende eest on raske hoolitseda, ei ole mingit probleemi, kui ta need oma elu lihtsustamiseks lühemaks lõikab.

Naine võib soovida oma juukseid lühikeseks lõigata ka selleks, et oma abikaasale rohkem meeldida. Lõigata võib igat moodi, ainult kiilaks ajada ja uskmatuid imiteerida ei tohi. Kiilaks võib ajada veid juhul, kui tegemist on mingi haigusega, mille kõrvaltamiseks või stabiilsena hoidmiseks on vaja juuksed maha ajada.

„Fataawa al-Mar.ah“
 
PARUKA KANDMINE

Küsimus: Kas naine võib oma abikaasale meeldimiseks parukat kanda? Kas paruka kandmine on samamoodi keelatud, kui juuste lisamine?

Vastus: Parukad on keelatud, kuna nad on samamoodi juuste lisamine nagu näiteks pikendused. Kuigi paruka kandmine ja püsivate pikenduste või paksenduste panemine ei ole täpselt sama, on tulemus ikkagi sama – naise juuksed näivad teistsugused (pikemad või paksemad), kui need tegelikult on ja see on petmine. Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) needis neid, kes juukseid lisasid nagu ka neid, kes lasid endale juukseid lisada.

Samas, kui naisel ei ole juukseid, st ta on mingil põhjusel kiilas, on tal lubatud parukat kanda, kuna kiilaspäisus on naise puhul ebanormaalne iluviga ja selliseid iluvigu on lubatud parandada. Näiteks Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) lubas ühel mehel, kellel lahingus nina maha lõigati, selle asemel kuldset nina kanda.

Nüüd võiks küsida, et kas siis on lubatud oma nina korrastamiseks plastilist kirurgiat kasutada? Siiski tuleb meeles pidada, et ilustamine ja ebanormaalse iluvea kõrvaldamine on kaks erinevat asja – esimene on kirurgia läbi keelatud, teine lubatud. Kui küsimus on ebanormaalse iluvea kõrvaldamises (näiteks nina on kõver või näol on suur sünnimärk või väljaulatuv liignahk), siis see on lubatud, kuid niisama opereerida, kuna inimene ei ole Jumala loodud nina, suu või silmadega rahul, ei ole lubatud. Seega, kõverat nina või jänesemokka parandada on lubatud, silmi suuremaks või nina väiksemaks lõigata, kulmukarvu eemaldada või tätoveeringuid teha on aga keelatud.

Kui naisel endal on juuksed olemas, ei ole paruka kandmine isegi abikaasa nõusolekul lubatud, kuna abikaasa ei saa lubada midagi, mille Jumal on keelanud.

„Fataawa al-Mar.ah“
 
PARUKAS ABIKAASALE MEELDIMISEKS

Küsimus: Kas naisel on lubatud parukat kanda, kui ta tahab oma abikaasale sellega meeldida?

Vastus: Iga abikaasa peaks end oma mehe või naise jaoks ilusaks tegema, et nendevahelisi tundeid tugevdada.

Samas tuleb seda teha nii, et see ei läheks Jumala seadusega vastuollu. Parukate kandmine on midagi, mis sai alguse mitte-moslemitest naiste hulgas ja muutus populaarseks enese kaunistamise viisiks. Kui moslemi naine parukat kannab, olgugi, et ainult oma abikaasale meeldimiseks, imiteerib ta sellega mitte-moslemitest naisi ja see on keelatud. Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes mingit rahvast imiteerib, on nende hulgast.“

Paruka kandmine on keelatud ka seetõttu, et see on sama mis juuste lisamine ja Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) keelas juuste lisamise ja needis neid, kes sellise asjaga tegelevad.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Mar.ah“
 

JUUSTE VÄRVIMINE

Küsimus: Ma tean, et naistel on lubatud juukseid hennaga värvida, aga kas ka muud juuksevärvid on lubatud?

Vastus: Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) käskis ühel mehel oma valge habe ära värvida, kuid maintses, et ta musta väldiks (Sahih Muslim 5476). Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on ka öelnud: „Maailma lõpus on inimesed, kes värvivad oma juuksed mustaks nagu linnu pugud. Nad ei näe Paradiisi ega tunne selle lõhna,“ (Abu Dawud 4212, An-Nasai 8/138). Sellest tulenevalt on keelatud juukseid mustaks värvida.

Mis puutub muudesse värvidesse, siis põhimõtteliselt on see lubatud, välja arvatud juhul, kui seda tehakse uskmatute või ebamoraalsete naiste eeskujul, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Igaüks, kes mingit rahvast imiteerib, on nende hulgast,“ (Abu Dawud 4031).

Šeik Ibn ‘Uthaymeen
„Majmoo' Fataawa wa Rasaa'il“, 4/121.
 

JUUSTE PRUUNIKS VÄRVIMINE

Küsimus: Kas naine võib oma juuksed juuksevärviga pruuniks värvida? Ma ei taha hennat kasutada, kuna see mu juustele ei sobi, kuigi ma tean, et see on sunna.

Vastus: Juuste pruuniks värvimises, isegi kui seda tehakse millegi muu kui hennaga, ei ole midagi halba. Mis ei ole lubatud, on juuste mustaks värvimine, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on selle keelanud. Samuti ei tohi oma juukseid nii värvida, nagu seda teevad uskmatud, näiteks punk stiilis väga kummalist värvi.

Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid
 

JUUSTE VÄRVIMINE, SIRGENDAMINE JA KOOLUTAMINE

Küsimus: Olen näinud, et inimesed kasutavad erineveid tooteid, et oma juukseid värvida, olgu siis mustaks, punaseks või ükskõik mis muud värvi. Samuti kasutatakse tihti tooteid või masinaid, et lokkis juukseid sirgendada ja vastupidi. Kas see on lubatud ja kas sama seadus kehtib nii noorte kui vanade kohta?

Vastus: Juuksevärvi muutmises ei ole midagi halba, välja arvatud juuste mustaks värvimine, mis on keelatud. Samuti ei ole keelatud lokkis juuste sirgendamine ja vastupidi. Seadus on nii vanadele kui ka noortele sama. Seni, kuni tulemus ei ole midagi kahjulikku ja kasutatud tooted on puhtad ja islamis lubatud, on see lubatud.

Juuste mustaks värvimine ei ole aga ei meestele ega naistele lubatud, sest Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Muuda oma hallid juuksed, kuid väldi musta.“

„Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah“, 5/168.