Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 5. Vara pealt makstav zakaat  
5. Vara pealt makstav zakaat
ZAKAAT EHETE PEALT
Küsimus: Millal peab ehete pealt zakaati maksma?

Vastus: Zakaatsaab ehete pealt kohustuslikuks, kui need jõuavadteatud koguseni (nisab). Kullanisabon 92 grammi võirohkem ja hõbedanisab 644 grammivõirohkem. 2,5 % nende väärtusest peab maksma zakaatiks igal neid omatud aastal. Seda peab maksma isegi siis, kui kuld ja hõbeon isiklikuks kasutamiseks.

Kord tuli üks naine koos oma tütregaProhveti (صلى اﷲ عليه وسلم) juurde. Ta (صلى اﷲ عليه وسلم) osutas kahele kullast käevõrule, mida tütarkandis ja küsis: „Kas maksad selle eest zakaati?” Ta vastas: „Ei!”

Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) lausus: „Kastahaksid, et Allah annaks sulleÜlestõusmispäevalkaks tulest käevõru?“ Nainevõttisseepeale käevõrudoma tütrerandmeltjaütles: „Need on minult Allahile ja TemaSõnumitoojale.“ (Abu Dawud & An-Nasai)

Kord kandis Umm Salama (raa) teatud ehteid ja küsisProhvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم), kas need ehted võetaksearvesse kogutud vana? Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) kostis seepeale, et kuni nende ehete pealt on antud zakaati, ei olesee kogutud vara. (Abu Dawud & Ad-Daraqutni)

Kogutud varana arvestatakse mistahes vara, mille pealt ei ole makstudzakaati. Sellise vara omanikku piinatakse Ülestõusmispäeval.

Hadiith, mille kohaselt ehete pealt zakaati maksta ei tule, on nõrkja seda ei tohiks arvesse võtta,kuna see räägib autentsele hadiithile vastu, mis käsib ehete pealtzakaati maksta.

Šeik Ibn Baaz
 
KUI EHETEL ON KIVID

Küsimus: Kuidas maksta zakaati nende ehete pealt, mis ei ole lihtsalt kullast vaid kaunistatud kalliskividega? Kas sellisel juhul kaalutakse kogu ehe ja makstakse zakaat vastavalt selle kaalule, kuna kive oleks väga raske eemaldada?

Vastus: Zakaati peab maksma just kulla pealt, isegi kui seda kasutatakse vaid ehetena. Isiklikuks tarbeks kasutatavate kalliskivide ja pärlite pealt aga zakaati ei maksta. Kui näiteks kaelakees on nii kulda kui kive, tuleb selle omanikul välja arvutada, kui palju ehte kaalust on kuld või anda see kaalumiseks eksperdile. Piisab ligikaudsest kaalust. Kui kaal jõuab nisabini, tuleb ka maksta zakaati. Kulla nisab on 92 grammi. 92 grammi või rohkema kulla olemasolul tuleb selle pealt kord aastas 2,5% zakaati maksta. Kui kulda omatakse ärilisel eesmärgil, tuleb zakaati maksta kogu kaalu (mitte alates 92 gr) pealt. Kui ehteid omatakse ärilisel eesmärgil, tuleb nende kõigi pealt zakaati maksta, kaasa arvatud pärlid ja kalliskivid, mille zakaat sellisel juhul arvestatakse nende turuväärtuse pealt.

Šeik Ibn Baaz
 
KUI KULD SAI ENNE ZAKAATI MAKSMIST MÜÜDUD

Küsimus: Ma müüsin maha kuldehte, mida mõnda aega kandsin, enne selle pealt zakaati maksmata. Mida ma selle zakaati suhtes nüüd ette võtta saan?

Vastus: Kui sa seda ehet maha müües ei teadnud, et selle pealt zakaati maksta tuleb, ei pea sa midagi tegema. Kui sa aga teadsid, et pead selle pealt zakaati maksma, tuleb see siiski tasuda. Sa pead maksma 2,5% selle ehte väärtusest kogu selle aja ulatuses, millal sa seda ehet omasid. Kui sa said sellest teada alles viimasel aastal, siis maksad vaid viimase aasta eest.

Šeik Ibn Baaz
 
MEHE ZAKAAT NAISE VARA PEALT JA ZAKAATI MAKSMINE ÕEPOJALE

Küsimus: Kas minu abikaasal on lubatud minu eest minu isikliku vara pealt zakaati maksta? Kas ma võin oma zakaati maksta noorele õepojale, kelle naine just suri ja kes soovib uuesti abielluda?

Vastus: Kui su abikaasa soovib sinu loal sinu vara pealt zakaati maksta, ei ole selles midagi halba. Sama kehtib ka su isa, venna või ükskõik kelle teise kohta, kes soovib sinu nõusolekul sinu vara pealt zakaati maksta. Sul on lubatud zakaati oma õepojale maksta, et aidata tal abielluda, kui ta ise ei suuda end elatada.

Šeik Ibn Baaz
 
ZAKAAT ABIKAASALE

Küsimus: Kas naine võib oma ehete pealt zakaati oma mehele maksta, kui mehe palk on hulga väiksem kui ta võlad?

Vastus: Kui mees on vaene või võlgades, võib naine oma ehete või ka muu vara pealt makstava zakaati talle maksta.

Šeik Ibn Baaz
 
ZAKAAT EMALE
Küsimus: Kas zakaati on lubatud emale maksta?

Vastus: Moslemid ei tohi zakaati maksta ei oma vanematele ega lastele, kuna nad on niikuinii kohustatud nii oma vanemaid kui lapsi toetama, kui viimased on hädas ja neil on varalised võimalused aidata.

Šeik Ibn Baaz
 
ZAKAAT LAUAHÕBEDALT

Küsimus: Mul on hulgaliselt lauahõbedat ja muid hõbedasi köögitarbeid, mida ma kasutan ise ja laenan ka oma sõpradele. Kas ma pean nende pealt zakaati maksma? Üks õde ütles mulle, et hõbedast köögitarvete kasutamine on keelatud ja nende omanikke karistatakse Põrgus nendesamade kuumaks aetud nõudega. Kas see on tõsi?

Vastus: Selliste köögitarvete pealt zakaati maksma ei pea, kuna need on isiklikuks kasutamiseks ja väljalaenamiseks, mitte müügiks. See, kes ütles, et selliste köögitarvete omamine on keelatud, on kindlasti eksinud ja peaks Jumalalt andestust paluma, kuna ütles Tema kohta midagi, mida Jumal ise ei ole öelnud.

Šeik Ibn Baaz