Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 4. Vabatahtlikud palved  
4. Vabatahtlikud palved

MILLAL ISTIKHAARA DUAA ÖELDA?

Küsimus: Kas istikhaara duaa tuleks lausuda täiskummarduses (istikhaara palve ajal) või peale (istikhaara) palve lõppu?

Vastus: Istikhaara duaa tuleks lausuda peale kahe raka palvetamist, kuna Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „... Ta palvetagu siis 2 vabatahtlikku rakat, peale midagi palugu.“ (Al-Bukhari) ja seejärel mainis ta (صلى اﷲ عليه وسلم), mida selleks öelda.

„Fataawa al-Mu`aasarah“ - lk 392.
 

KAKS RAKAT ISTIKHAARAT KAHE ERINEVA ASJA EEST

Küsimus: Kas tohib palvetada kaks rakat istikhaarat kahe erineva asja eest?

Vastus: Tuleks palvetada kaks rakat istikhaarat ühe küsimusi jaoks ja kui on veel mõni mure, siis selle eest omaette kaks rakat istikhaarat. Kaks rakat istikhaarat kahe erineva asja jaoks ei ole piisav.

„Fataawa wa Rasaa.il Šeik 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee“ - lk 410, fatwa nr 14.

 
ISTIKHAARA PALVE KORDAMINE

Küsimus: Kas istikhaara palvet võib uuesti ka teha?

Vastus: Istikhaara palvet on lubatud uuesti teha, kui süda ei jää peale esimest korda veel ikka rahule ja palvetaja ei suuda valida.

„Fataawa wa Rasaa.il Šeik 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee“ - lk 410, fatwa nr 15.

 

MOŠEEPALVE PALVETAMINE, KUI JUBA ADHAAN KÕLAB

Küsimus: Kas tohib mošeepalvet palvetada, kui muessin kutsub juba kohustuslikule palvele ja adhaani ja iqaama vahele ei jää eriti aega?

Vastus: Eelistatav on adhaani ajal mitte palvetada vaid muessini sõnu korrata, välja arvatud reedese kogukonnapalve ajal, kui on parem teha mošeepalve.

„I`laam al-Mu`aasireen bi-Fataawa Ibn `Uthaymeen“ – lk 53.

 

KAKS RAKAT SUNNAT PEALE MAGHRIBI ADHAANI JA ENNE IQAAMAT

Küsimus: Kas on lubatud palvetada kaks rakat mošeepalvet peale maghribi adhaani, arvestades sellega, et adhaani ja iqaama vaheline aeg on nii lühike?

Vastus: Mošeepalve on väga soovitatav sunna, nii et seda on lubatud sooritada isegi neil aegadel, kus üldiselt on keelatud palvetada (näiteks fa˛ri palve ja päikesetõusu vahel ning asri ja maghribi palve vahel). Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kui keegi teist siseneb mošeesse, siis ärgu ta maha istugu enne, kui on palvetanud kaks rakat.“ (Al-Bukhari, Muslim)

Mis puutub aga maghribi palve adhaanile järgnevasse palvesse, siis see on sunna, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Palvetage enne maghribit, palvetage enne maghribit ... kes soovib.“ (Al-Bukhari)

Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) kaaslastel oli kombeks kiirelt enne maghribi iqaamat kaks rakat palvetada ja Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) nägi neid seda tegemas ja ei keelanud neid selles, vaid pigem innustas seda, nagu on näha eelnevast hadiithist.

„Silsilah Kitaab ad-Da 'wah (1), al-Fataawa“ - köide 1, lk 52.

 

VABATAHTLIK PALVE ENNE KOHUSTUSLIKKU

Küsimus: Ma olen märkanud, et osad inimesed jätavad vabatahtliku palve katki, kui muessin kohustuslikule kutsub, kuigi nad on vabatahtlikust juba terve raka ära palvetanud. Kas see on lubatud?

Vastus: Parem oleks see vabatahtlik palve kiirelt lõpule viia, kui see ära katkestada, sest Jumal on öelnud: „... ja ärge muutke oma tegusid kasututeks ...“ (47:33)

„al-Muntaqaa min Fataawa Šeik Saalih al-Fowzaan“ - köide 5, lk 51, fatwa nr 77.

 
DOHA PALVE TÖÖL OLLES

Küsimus: Kas ma tohin doha palvet tööl palvetada, kui see minu tööd ei sega?

Vastus: Doha palve on sunna ja selles on suur kasu. Kui selle palvetamine sind töö juures ei sega ega tööd negatiivselt ei mõjuta, siis võib seda sooritada. Kui aga selle sooritamine segab sinu tööd, siis ei ole sul lubatud seda palvetada, kuna töö on sinu kohustus (sa saad selle eest palka), samas kui doha ei ole.

„al-Muntaqaa min Fataawa Šeik Saalih al-Fowzaan“ - köide 5, lk 40, fatwa nr 59.