Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Edasijõudnud » FATWAD » 2. Palve õigustatud mööndused  
2. Palve õigustatud mööndused
OPEREERIV ARST MAGAB PALVEAJA MAHA

Küsimus: Üks arst tegeleb kiireloomuliste operatsioonidega, mille tõttu tal ei ole vahel aega palvetada, kuni palveaeg on juba läbi. Mida peaks ta tegema? Talle on öeldud, et ta peaks ka sellises situatsioonis õigeaegselt palvetama. Kuidas seda teha?

Vastus: Iga moslem peaks õigeaegselt palvetama ja ei tohiks end millestki muust segada lasta, välja arvatud juhul, kui ette tuleb midagi kiireloomulist, mille vastu ta midagi ei saa, nagu näiteks uppuja päästmine või inimeste põlevast majast välja toomine või valvamine, kui on oodata vaenlase rünnakut. Sellistel juhtudel on lubatud palvega hiljaks jääda, isegi kui palveaeg on juba läbi. Tavaliste asjade puhul, millega oht seotud ei ole, ei tohiks aga palvetamisega hiljaks jääda.

Šeik Abd Al-Aziz ibn Baaz
„Fataawa Noor ala Al-Darb“ 2/758
 
KUI IMAAM ON LIIGA KAUA TÄISKUMMARDUSES

Küsimus: Mul on väga raske koos imaamiga täiskummarduses olla, kui ta seda liiga kaua teeb. Mida peaksin ma tegema – enne teda tõusma või temaga koos lõpuni kummardama?

Vastus: Kui hetkest, mil imaam lausub takbiiri kuni hetkeni, millal ta tõuseb, ei ole võimalik kummarduses olla, võib veidi end kergitada, jäädes siiski võimalikult maadligi. Kui maha ei ole võimalik kummarduda, tuleks kummarduda nii maadligi kui vähegi võimalik.

Šeik Muhammad ibn Ibrahim
„Al-Durar Al-Sanniyya“ 4/421
 
VÄLISMAAL LOENGUTE AJAL PALVETE ÜKSTEISE JÄREL LUGEMINE

Küsimus: Mu sugulane õpib Ungaris ja tahaks teada, kuidas palvetada, kui tal on loengud 8.00-18.00 ja palveajad jäävad loengute sisse. Kuidas peaks ta palvetama? Kas tal on lubatud palveid lühemana teha ja neid üksteise järel lugeda või peaks ta need lihtsalt üksteise järel lugema?

Vastus: Palve on äärmiselt oluline ja see on moslemitele kohustuseks kindlatel aegadel (4:103, 2:238, Sahih Al-Bukhari 527, Sahih Muslim 85). Kui see on kindlaks tehtud, peaks küsija tegema kõik endast oleneva, et seda kohustust täita, näiteks valides loenguajad, mis palveaegadega kokku ei lange ja paludes õppejõult luba kusagil puhtas kohas palvetada. On ju teada, et palve ei võta rohkem kui 5 minutit. Kindlasti ei tohiks palvetamata jätta, kuna inimene on loengu ajal väljumiseks liiga häbelik või nõrk või kuna ei taheta välja näidata, et ollakse moslem. Islami õpetlased on üksmeelel, et kui moslem elab uskmatute riigis ja ta ei saa seal avalikult oma usku praktiseerida, on ta kohustatud kolima kuhugi, kus ta usu praktiseerimine on võimalik, välja arvatud juhul, kui tal tõesti ei ole võimalik kolida (4:97-99).

Kui küsija on teinud kõik endast oleneva, kuid siiski ei saa õigeaegselt palvetada, on tal lubatud palved üksteise järel lugeda: dohr asriga ja maghrib išaga, kuna Ibn Abbas (raa) on edastanud, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas dohri ja asri ning maghribi ja iša Mediinas vahel üksteise järel, kuigi ei olnud ei hirmu ega vihma (Muslim 705).

Küsija peaks palvetama täispikad ja mitte lühendatud palved, sest kui ta jääb sinna kohta kauemaks kui neli päeva, käivad tema kohta samad seadused mis kohalike elanike kohta.

Palvete lühendamise ja üksteise järel lugemise vahel ei ole mingit seost. Võib juhtuda, et palveid tuleb üksteise järel lugeda reisides (kui nad on ka lühendatud) või kodustes tingimustes (kus nad on oma täispikkuses), kui ollakse näiteks haige või sajab hirmsasti vihma ja mošeesse minek on raskendatud. Palveid võib lühendada vaid reisides.

Islam Q&A
 
PIDEV GAASIERITUS JA MOŠEES KÄIMINE

Küsimus: Kui mu keha eritab pidevalt gaase, millel lõhna ei ole, kas tohin ma siis mošees palvetamas käia? Kui tihti peaks ma kohustuslike ja vabatahtlike palvete jaoks wudut tegema?

Vastus: Gaasieritus katkestab wudu, kuna Abu Hurayrah (raa) jutustas, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Sellelt, kes on väikese mustuse seisukorras, palvet vastu ei võeta, kuni ta teeb wudu.“ Üks Hadramawti mees küsis: „Mis on see väikese mustuse seisukord, oo Abu Hurayrah?“ Ta vastas: „Vaikselt või häälekalt gaasi eritamine.“ (Sahih Al-Bukhari 135).

Gaasi eritamist võib olla kahte liiki: 1. Vahepausidega gaasi eritamine. Sellisel juhul peab tegema wudu ja palvetama ajal, mil gaasieritust ei ole. 2. Pidev gaasi eritamine. Sellisel juhul tuleks wudu teha iga palve jaoks, vastavalt enne iga palvet ja seejärel palvetada nii kohustuslik palve kui selle juurde käivad vabatahtlikud palved ühe wuduga. Kui vahepeal ka gaase eritub, ei ole sellest midagi (Šeik Al-Islam Ibn Taymiyah – „Majmoo’ Al-Fataawa“ 21/221).

Kui gaasil, mis eritub, on ebameeldiv lõhn, ei tohiks mošeesse palvetama minna, sest see võib häirida teisi palvetajaid ja ingleid. Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kes sööb küüslauku või sibulat või lekib, ärgu mošeesse tulgu, sest ingleid häirivad samad asjad mis Aadama poegi.“ (Sahih Muslim).

Samas, kui gaasid ei haise, siis ei ole põhjust, miks see isik ei võiks mošeesse siseneda ja seal istuda.

Islam Q&A
 
KATEETRI JA KANÜÜLIGA PATSIENDI WUDU JA PALVE

Küsimus: Kuidas peaks operatsiooni tõttu voodiravil ja kateetri ja kanüüliga patsient wudut tegema ja palvetama, kui tal ei ole võimalik voodist välja minna? Sellised instrumendid võivad patsiendi külge jääda päevadeks.

Vastus: Palve on kohustuseks igale moslemile, ükskõik mis seisukorras ta siis ka ei oleks, seni kui ta mõistus on selge. Kui inimene on haige, kuid suuteline püsti palvetama, peaks ta püsti palvetama. Kui see ei ole võimalik, siis peaks ta istudes palvetama. Kui seegi pole võimalik, peaks ta külje peal lebades palvetama. Kui seegi pole võimalik, peaks ta selili lamades palvetama (Sahih Al-Bukhari 1066).

Ka enda puhastamine käib sarnase loogika järgi: kui haige saab veega wudu teha, peaks ta veega wudu tegema. Kui see aga võimalik pole, peaks ta tegema tajammumi.

Patsient, kellel on pandud kateeter, peaks tegema wudu just enne palvetamist. See, mis temast peale wudu tegemist eritub, ei loe. Sama käib ka näiteks naise kohta, kellest eritub istihaadat (haigusest ja mitte menstruatsioonist tingitud või sünnitusjärgset verd): ta peaks tegema wudu just enne palvetamist ja see, mis peale wudut temast voolab, ei katkesta enam wudut. Seega nii patsient küsimusest kui istihaadaga naine võivad peale wudu tegemist palvetada nii kohustuslikke kui ka vabatahtlikke palveid, Koraani lugeda või Kaaba ümber tawaafi sooritada. Kui aga palveaeg otsa saab, peavad nad kõike seda vältima, kuni on teinud uue wudu.

Islam Q&A
 
HAIGE KAHE PALVE ÜKSTEISE JÄREL LUGEMINE

Küsimus: Ühel kõhuvähiga patsiendil on kõhuõõnde jäetud auk, et liigsed vedelikud saaksid sealtkaudu väljuda. Ta küsib, kas tal on lubatud palveid kombineerida.

Vastus: Jah, tal on lubatud palveid üksteise järel lugeda. Seega võib ta dohri ja asri üksteise järel palvetada ja samuti ka maghribi ja iša; varasema või hilisema palve ajal, kuidas tal endal lihtsam on. Haigusest tingitud raskendatud olukord on üks neist asjadest, mille puhul on lubatud palveid üksteise järel lugeda. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) lubas ühel naisel, kes vaevles istihaada käes, palveid üksteise järel lugeda (Abu Dawud 287, At-Tirmidhi 128).

Samas tuleks kindlasti märkida, et haige inimene, kellel on oma haiguse tõttu lubatud palveid üksteise järel lugeda, peaks siiski palvetama täispikkuses ja mitte lühendatud palved, sest palvete lühendamine on lubatud vaid reisijale. Osad inimesed on väärarusaamas, et kui neil on haiguse tõttu kodus lubatud palveid üksteise järel lugeda, võivad nad neid ka lühendatult lugeda, kuid see ei ole õige (Šeik Al-Islam Ibn Taymiyah „Majmoo’ Al-Fataawa“ 22/293).

Islam Q&A
 
KUI EKSAM KESTAB LÄBI ASRI JA MAGHRIBI AJA

Küsimus: Ma valmistun oluliseks eksamiks, mis kestab 14.00-18.00. Minu mureks on, et asr on kell 14.30 ja maghrib kell 17.00. Eksam on jaotatud teatud osadeks, millest igaühele tuleb vastata kindla aja jooksul. Iga osa järel on 10-minutine vaheaeg, kuid ma ei usu, et eksamineerimiskohas oleks ruum, kus saaksin palvetada, kuna eksam toimub välissaatkonnas. Lisaksin ka, et eksami päeval olen seal esimest korda ega tunne seda kohta.

Vastus: Kui asjalood on nii, nagu sa neid kirjeldad, siis kümnest minutist peaks piisama, et palvetada ja palvekoht ei ole oluline; peaasi, et see oleks puhas, kuna Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „ ... maa on tehtud puhtaks: puhastamisvahendiks ja kummardamiskohaks, seega ükskõik kus inimene ka palveajal ei viibiks, las ta palvetab.“ (Sahih Al-Bukhari 335, Sahih Muslim 521).

Kui sul on 10-minutise pausi ajal raske palvetada, kuna oled näiteks eksamisse liialt süüvinud, siis võid sa palvetada palved üksteise järel; st dohri ja asri koos dohri ajal ja maghribi ja iša koos iša ajal.

Tuleks ka märkida, et palvete üksteise järel palvetamist peaks tegema vastava süsteemi järgi; st dohr koos asri ja maghrib koos išaga ja mitte näiteks asr, maghib ja iša koos, kuna päevaseid palveid ei tohiks kunagi jätta peale päikeseloojangut. Eelnev on ka näiteks šeik Ibn Uthaymeeni seisukoht.

Islam Q&A
 
PALVETAMISRASKUSED TÖÖL

Küsimus: Ma elan Austraalias ja töötan kiirtoidurestoranis, kus müüakse põhiliselt kana. Töötan seal kolm korda nädalas, 3-4 tundi päevas, ilma pausita. Seetõttu jääb mul asr õigel ajal palvetamata. Kas ma tohin asri ja maghribi üksteise järel lugeda?

Vastus: Töö tõttu ei ole lubatud palvet edasi lükata (24:37-38). Seega peaksid sa oma tööd nii organiseerima, et see sinu palvetamist ei segaks. Tuleks administratsiooniga mingile sobilikule kokkuleppele jõuda. Õigel ajal palvetamine ja sellest tulenev usu kasv sinu südames tasuvad kindlasti ära seda vaeva, mis sa võid tööl õigeaegse palvetamisega näha.

Asrit ja maghribi üksteise järel lugeda ei ole lubatud. Üksteise järel on võimalik palvetada dohr ja asr ning maghrib ja iša. Need on kombinatsioonid, millest islami seaduses juttu. Asrit ei ole lubatud peale päikeseloojangut jätta, samuti nagu maghribi ei ole lubatud enne päikeseloojangut palvetada.

Sa pead kindlasti väga püüdma seda probleemi lahendada. Palvetamiseks kulub sul maksimaalselt kümme minutit, seega võiksid proovida oma ülemusega rääkida, et ta lubaks sul selle võrra varem alustada või hiljem lõpetada. Kui sul oleks vaja WCsse minna, siis sind ju lubataks; miks mitte palvetama. Riigis, kus sa elad, võib olla vähemuste kaitseks seadusi, mis sind aitavad, seega võid ka seda uurida, kui sind muidu palvetama ei lubata.

Kui aga see on sulle kõigest hoolimata liiga raske ja sa mingit muud lahendust ei leia, siis peaksid endale leidma teise töö, mis sinu palvetamist ei segaks. Kui sa muud tööd ei leia ja oled sunnitud seda tööd edasi tegema, võib see olla piisavaks põhjuseks, et palveid üksteise järel lugeda; st peaksid palvetama asri juba koos dohriga ja hiljem maghribi koos išaga.

Islam Q&A
 
TEGEMATA JÄÄNUD PALVED

Küsimus: Mitu rakat peab palvetama neid palveid, mille aeg on juba mööda läinud, kuid mida ei olnud võimalik õigel ajal sooritada?

Vastus: Kõigepealt, palveid tuleb alati sooritada nende õigel ajal (4:103), välja arvatud juhul, kui palve eiramiseks on olemas tõsine vabandus.

Tõsiste vabanduste hulka kuuluvad näiteks magamine ja siiras unustamine. Prohvet Muhammed (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Kes unustab palve või magab, selle heastamine on selle palvetamine niipea, kui meelde tuleb.“ (Sahih Muslim 684).

Kes ei palveta, kuni palveaeg juba läbi on, on teinud pattu, mida peetakse üheks suurtest pattudest. Ta peab oma pattu kahetsema ja edaspidi õigeaegselt palvetama. Palve sooritamine, kui selle aeg on juba möödas ja mitte-palvetamiseks vabandus puudub, ei anna enam midagi. Inimene, kes on sellisesse olukorda sattunud, peaks palvetama palju vabatahtlikke palveid, lootuses, et need parandavad tema vigaseid kohustuslikke palveid.

Mis puutub aga sellesse, kellel on olemas tõsine põhjus, nagu magamine või unustamine, siis tema peab lihtsalt palvetama niipea, kui ta ärkab või kui talle see meelde tuleb. Palvetada tuleb sama arv rakasid, mis ta õigeaegselt oleks palvetanud. Abu Qatadah (raa) on edastanud hadiithi (Sahih Muslim 681), mille kohaselt Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ja ta kaaslased magasid kord reisi ajal fa˛ri maha ja kui ärkasid, siis palvetasid määratud 2 rakat. Õpetlased on ühel meelel, et järgi tegemine peab olema täpselt sama, mis originaaltegu.

Islam Q&A
 
KUI LAPS SEGAB PALVET

Küsimus: Ma püüan alati õigeaegselt palvetada, kuid mul on 18-kuune väike laps ja mul ei ole alati täiskasvanut käepärast, kes teda palve ajal vaataks. Probleem seisneb selles, et iga kord, kui ma palvetan, tuleb ta, istub mu ette ja segab mind. Kas mu palve on sellises olukorras vastuvõetav? Kas oleks parem sellisel juhul oma palve edasi lükata, kuni keegi tuleb tema eest hoolitsema, isegi kui see tähendaks, et palveaeg juba läbi saab?

Vastus: Moslemid peavad palvetama õigeaegselt ja palve edasilükkamine ei ole lubatud (4:103). Kui sinu laps sinu ees palve ajal kõnnib, siis see sinu palvet kehtetuks ei tee. On olemas hadiith (Sahih Al-Bukhari 486, Sahih Muslim 844), mille kohaselt Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas, hoides süles oma tütre Zaynabi (raa) väikest tütart Umamah’t. Kui ta kummardus, pani ta beebi maha ja kui tõusis püsti, siis võttis ta jälle sülle. Samuti lubas ta oma tütrepoegadel Hasanil ja Husaynil palve ajal oma selga ronida (An-Nisaa’i 1192, Saheeh Sunan An-Nisaa’i 1/246).

Palveta õigel ajal edasi ja aidaku Jumal sind kõiges, mis on hea.
Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid
 
IŠA KOOS MAGHIBIGA PALVETAMINE, KUI IŠA ON VÄGA HILJA

Küsimus: Mul on 12- aastane poeg, kes küsib, kas tal on lubatud iša kohe peale maghribi palvetada ja magama minna, kui iša on väga hilja ja ta peab fa˛ri ja kooli jaoks vara tõusma.

Vastus: Palved peaks põhimõtteliselt palvetama nende õigetel määratud aegadel (4:103). Palveid ei ole lubatud üksteise järel palvetada, välja arvatud juhul, kui selleks on hea põhjus, nagu näiteks reisimine, vihm või muud raskendavad olud. Kui iša palve on väga hilja ja fa˛r väga vara, võib iša kohe peale maghribi palvetada ja magama minna.

Abdallah ibn Abbas (raa) on jutustanud, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetas Mediinas asri koos dohriga ja iša koos maghribiga ajal, mil ei olnud ei hirmu ega vihma. Nad küsisid: „Miks ta seda tegi?“ Ta vastas: „Ta tahtis, et ta kogukond mõistaks, et neid ei panda raskesse olukorda.“ (Sahih Muslim)

Šeik Ibn Uthaymeen
„Fataawa“ 12/206
 
KAKS VÕI ÜKS ADHAANI JA IQAAMAT KUI PALVED ON ÜKSTEISE JÄRGI

Küsimus: Kui palved üksteise järgi loetakse, kas peab siis tegema kaks või ühe adhaani ja iqaama?

Vastus: Õpetlased on eriarvamusel, mitu adhaani ja iqaamat peaks palvete üksteise järel lugemisel tegema. Õige arvamus on, et sellisel juhul tuleks teha üks adhaan ja kaks iqaamat. Sellisel arvamusel on kõik hanafi ja hanbali koolkonna õpetlased, enamus šafi’i koolkonna õpetlasi ja mõned maliki koolkonna õpetlased. Tõend selleks on, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) oma hüvastijätu palverännaku ajal, kui ta Arafatil dohri ja asri ja Muzdalifas maghribi ja iša koos palvetas, tegi ta seda ühe adhaani ja kahe iqaamaga (Sahih Muslim 1218). Samal arvamusel on ka fatwakomitee liikmed ja šeik Muhammad ibn Sallih Al-Uthaymeen.

Adhaani ja iqaama puhul on tegemist fard kifaayaga, seega on need kohustuseks kogukonnale ja mitte igale indiviidile eraldi. Seega, kui keegi kohalikust kogukonnast adhaani ja iqaamat teeb, piisab sellest kõigile, kes koos palvetavad. Samas, kui palvetatakse kusagil, kus adhaani ega iqaamat ei kõla, peaks need ise tegema.

Islam Q&A
 
RASEDA KUMMARDUS PALVES

Küsimus: Olen rase ja muretsen oma palve pärast. Asi on nimelt selles, et rukut ma saan veel teha, aga su˛uud on minu jaoks väga raske. Seega sooviksin ma teada, kas peaksin äkki istudes palvetama, kuigi olen suuteline enamust palvest normaalselt sooritama. Ja kui ma peaksin istuma, siis kas põrandal või toolil?

Vastus: Põhimõtteliselt peaks see, kes on haige, tegema palve liigutustest nii palju, kui ta suudab. Selleks on Koraanis ja sunnas palju tõendeid (näiteks 64:16, 2:286, Sahih Al-Bukhari 7288, Sahih Muslim 1337).

Imraan ibn Husayn (raa) on jutustanud: „Mul olid hemorroidid ja ma küsisin Prohvetilt (صلى اﷲ عليه وسلم) palvetamise kohta. Ta vastas: „Palveta püsti; ja kui sa ei saa, siis istudes; ja kui sa ei saa, siis küljel lamades.“ (Sahih Al-Bukhari 1117)

Sellest tulenevalt, kui sa saad, siis palveta püsti; kui ei, siis võid istudes palvetada. Istuda on lubatud nii maas kui ka toolil, kuigi parem on maas istuda, kuna sunnaks on istuda ristis jalgadega.

Kui sa suudad seista, siis kummardu rukuks seistes ja kummardu su˛uudiks istudes, sest seismine on rukule lähem ja istumine on su˛uudile lähem.

Islam Q&A
 
KONTRAKTSIOONIDES RASEDA PALVE

Küsimus: Millal lõpetab sünnitav naine palvetamise? Kas peab ta ikka veel palvetama, kui tal on juba kontraktsioonid või ta kehast vedelikku eritub?

Vastus: Kui naisel, kelle rasedus on lõpukorral, tuleb verd ja tal on valud, kuid ta ei tea, kas need on kontraktsioonid, mis viivad sünnituseni või lihtalt Braxton-Hicksi kokkutõmbed, kas peab ta siis palvetama? Siin võib oletada kahte asja: 1. Kontraktsioonid kaovad ja rasedus jätkub. 2. Tegemist on tõeliste kontraktsioonidega ja naine ei palveta enam. Naine peab siin lähtuma sellest, mis tema meelest õige on, st kui ta arvab, et ta tõesti hakkab peagi sünnitama, siis ta enam ei palveta. Kui ta aga teab, et tal on enne sünnitust mitu päeva lihtsalt kontraktsioonid, siis palvetab ta edasi.

Kui ta lähtub oletusest, et hakkab peagi sünnitama ja enam ei palveta, kuid siis annavad kontraktsioonid järgi ja ta kannab oma last edasi, kas peab ta siis need palved järgi tegema? Vastus oleks, et eelistatav on, kui ta need palved järgi teeb. Kui ta neid palveid järgi ei tee, siis ka sellest pole midagi, kuna ta lähtus oma oletusest, mis ei osutunud õigeks.

Šeik Muhammad ibn Saalih Al-Uthaymeen
 
ISEENESELIKU ABORDI LÄBI TEINUD NAISE PALVE

Küsimus: Kui naine teeb läbi iseeneseliku abordi, kas ta võib siis kohe palvetama hakata?

Vastus: Kõik sõltub veritsemise tüübist. Kui tegemist on nö sünnitusjärgse veritsemisega, siis naine ei palveta. Sünnitusjärgseks veritsemiseks peetakse iseeneseliku abordi puhul verd, mis tuleb peale sellise loote kaotamist, millel on juba inimkuju, st kas nähtav jalg, käsi või pea. Kui avorteerunud loode on veel vaid tomp, millel inimkuju ega jäsemeid näha ei ole, ei peeta sellele abordile järgnevat veritsemist sünnitusjärgseks vereks ja naine palvetab nagu tavaliselt.

Kui naine ei tea, kas tema lootel olid juba inimese tunnused või mitte ja tal ei ole võimalik seda ka järele küsida, peaks ta uurima, kas ta rasedus oli vanem või noorem kui 80 päeva. Selle tõestuseks on hadiith, milles Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) selgitas, et iga inimene areneb oma ema üsas kõigepealt 40 päeva; seejärel on ta sama arv päevi rippuv klomp; seejärel sama arv päevi mudgha ja siis saadab Jumal talle ingli ...

Mis puutub aga veresse, mida võib tulla enne tavalist sünnitust, siis kui sellega kaasnevad kontraktsioonid, on see nifaas ja naine ei palveta; kui aga mitte, siis see ei ole nifaas ja naine palvetab edasi.

Šeik Muhammed Salih Al-Munajjid